Ogólny
biznes
warunki

Ogólne warunki funkcjonowania zakładów Cesarskich Łaźni na wyspie Uznam i Cesarskich Łaźni Turystycznych Service GmbH

Poniższe ogólne warunki handlowe zawierają również informacje prawne dotyczące Twoich praw wynikających z przepisów o umowach zawieranych na odległość i handlu elektronicznym.

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępny.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Warunki korzystania

Pośrednictwo usług noclegowych

Kontakt:

Imperial Baths Tourism Service GmbH
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Dyrektor Zarządzający: Thomas Heilmann
Protokół rejestrowy: Sąd Rejonowy Stralsund HRB 5643
NIP: DE252491156

Infolinia rezerwacyjna agencji zakwaterowania:
Godziny: Od poniedziałku do piątku I 8:30 do 17:XNUMX
Telefon: 038378 244 44
E-mail: booking@kaiserbaeder-auf-usedom.de

A. Pośrednictwo usług noclegowych

KaiserbadeTourismusService GmbH, zwana dalej „KTS„w skrócie, organizuje noclegi w obiektach noclegowych i prywatnych wynajmujących (hotele, zajazdy, pensjonaty, pokoje prywatne i apartamenty wczasowe), dalej”Gastgeber", na wyspie Uznam i na sąsiednim kontynencie według aktualnej oferty na system rezerwacji i rezerwacji online "w sieci" dalej również "System" nazywa. O ile zostały one skutecznie uzgodnione, poniższe warunki stają się treścią umowy o zakwaterowanie/zakwaterowanie gościa, która zawierana jest między gościem a gospodarzem w przypadku rezerwacji i regulują stosunek umowny między gościem a gospodarzem oraz mediację działalność KTS.

1.Przedmiot mediacji

1.1 KTS organizuje noclegi za pośrednictwem systemu. KTS nie świadczy własnych usług w ramach tej działalności, lecz organizuje je w imieniu i na rachunek danego gospodarza. Umowa o zarezerwowaną usługę jest zatem zawarta wyłącznie między gościem a gospodarzem. KTS i gość łączy tylko umowa agencyjna.

1.2 Zakres usługi pośredniczonej wynika z potwierdzenia rezerwacji. Umowy pomocnicze zmieniające zakres usługi kontraktowej wymagają potwierdzenia.

2. Rezerwacja i zawarcie umowy

2.1 Złóż oferty gospodarzy za pośrednictwem KTS wiążące oferty Dokonując rezerwacji w KTS, zawierasz zatem wiążącą umowę o zakwaterowanie z gospodarzem, w tym niniejsze warunki. Wraz z rezerwacją zawierasz również wiążącą umowę agencyjną z KTS, w tym niniejsze warunki agencyjne. Natychmiast otrzymasz potwierdzenie rezerwacji dotyczące Twojej rezerwacji.

2.2 Rezerwacji noclegów oferowanych w systemie można dokonać drogą elektroniczną przez Internet, pocztą, faksem lub telefonicznie.

Imperial Baths Tourism Service GmbH
Waldstrasse1
17429 Seebad Bansin

Telefon: 038378 244 44
Faks: 038378 244 55
E-mail: booking@kaiserbaeder-auf-usedom.de
Strona internetowa: https://buchen.kaiserbaeder-auf-usedom.de/

2.3 W przypadku rezerwacji dokonywanych przez Gościa online (przez Internet) do zawarcia umowy stosuje się:

 1. Proces rezerwacji online jest wyjaśniony gościowi w odpowiednim portalu internetowym.
 2. Gość ma do dyspozycji odpowiednią opcję korekty, aby poprawić swoje wpisy, usunąć lub zresetować cały formularz rezerwacji online, której użycie jest wyjaśnione.
 3. Określone są języki umowne określone do realizacji rezerwacji online.
 4. W przypadku zapisania tekstu umowy przez gospodarza lub w systemie rezerwacji online, gość zostanie poinformowany o tym zapisaniu i możliwości późniejszego odzyskania treści umowy.
 5. Klikając przycisk [Rezerwuj z kosztami], wiążąco akceptujesz wiążącą ofertę gospodarza dotyczącą zawarcia umowy o zakwaterowanie gościa. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wyświetlone na ekranie natychmiast po dokonaniu rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku [Rezerwuj z kosztami]. Gość ma możliwość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwacji. Wiążący charakter umowy o zakwaterowanie gościa nie zależy jednak od skorzystania przez gościa z tych opcji przechowywania lub drukowania. Co do zasady gospodarz lub KTS prześle gościowi również kopię potwierdzenia rezerwacji e-mailem, załącznik do e-maila, pocztą lub faksem. Jednak otrzymanie takiego dodatkowego potwierdzenia rezerwacji nie jest również warunkiem koniecznym dla prawnie wiążącego charakteru umowy o zakwaterowanie gościa.

3. Podstawy oferty dostawcy gazu/podstawa rezerwacji

3.1 Oferta gospodarza i rezerwacja gościa opierają się na opisie miejsca noclegowego oraz dodatkowych informacjach w systemie (np. opis lokalizacji, wyjaśnienie klasyfikacji).

3.2 Informacje zawarte w przewodnikach hotelowych i podobnych katalogach, które nie zostały opublikowane przez KTS lub gospodarza, nie są wiążące dla gospodarza i jego obowiązku świadczenia, chyba że zostały dokonane w drodze wyraźnego uzgodnienia z gościem treści zobowiązania gospodarza do świadczenia.

4. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla gościa

Wskazuje się gościowi, że nawet jeśli dokonuje rezerwacji umowy noclegu poprzez sprzedaż na odległość (np. telefonicznie, faksem, e-mailem lub przez Internet) jako konsument, zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 312g § 2 pkt 9 BGB) nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5. Ceny i opłaty

5.1 Ceny wskazane w systemie są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszelkie dodatkowe koszty noclegu, chyba że co do dodatkowych kosztów określono inaczej. Podatek turystyczny (patrz punkt 6) oraz opłaty za usługi noclegowe rozliczane według zużycia (np. prąd, gaz, woda, drewno opałowe) oraz za usługi opcjonalne i dodatkowe mogą być naliczane i wykazywane oddzielnie.

5.2 W przypadku skorzystania przez gościa z pośrednictwa telefonicznego KTS zostanie naliczona opłata mediacyjna w wysokości 7,00 EUR.

6. Podatek turystyczny

6.1 W przypadku rezerwacji noclegów w uzdrowiskach nadmorskich na wyspie Uznam, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie z Statuty gminy o poborze podatku uzdrowiskowego płacić.

6.2 Podatek turystyczny jest zazwyczaj pobierany przez gospodarza, który przekazuje kwotę do gminy Ostseebad Heringsdorf. Po opłaceniu opłaty klimatycznej gość otrzyma kartę uzdrowiskową (Kaiserbaeder Card).

7. płatność

7.1 Termin płatności zaliczki, ewentualnych zaliczek oraz płatności końcowej uzależniony jest od ustaleń dokonanych z gościem i odnotowanych w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku rezerwacji krótkoterminowej przez gościa można uzgodnić, że płatności są dokonywane na miejscu.

7.2 Gość zobowiązany jest do wpłaty do KTS zaliczki, której wysokość podana jest w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli gość skorzysta z umowy telefonicznej (patrz punkt 5.2), opłata agencyjna jest należna wraz z zaliczką zgodnie z punktem 7.1.

7.3 W przypadku, gdy KTS pobiera podatek turystyczny w imieniu gospodarza (patrz punkt 6.3), termin płatności podatku turystycznego zależy od odpowiedniego wezwania do zapłaty przez KTS.

7.4 Gość musi zapłacić gospodarzowi pozostałą kwotę oraz wszelkie inne koszty poniesione na miejscu. Gość może indywidualnie uzgodnić z gospodarzem termin płatności końcowej.

7.5 Płatności w walutach obcych oraz czekiem krzyżowym nie są możliwe. Płatności kartą kredytową są możliwe tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione lub jest ogólnie oferowane przez gospodarza za pośrednictwem powiadomienia. Płatności na koniec pobytu nie są możliwe przelewem bankowym.

7.6 Jeśli gość nie wpłaci umówionej kaucji lub nie wpłaci jej w całości pomimo wezwania gospodarza z wyznaczonym terminem, gospodarz jest uprawniony w zakresie, w jakim chce i jest w stanie świadczyć usługi umowne oraz w zakresie, w jakim gościowi nie przysługuje ustawowe ani umowne prawo zatrzymania do odstąpienia od umowy i obciążenia gościa kosztami anulowania zgodnie z punktem 8 niniejszych warunków.

8. Wycofanie się i niestawienie się

8.1 W przypadku rezygnacji lub niestawienia się bez oświadczenia o rezygnacji, roszczenie gospodarza do zapłaty uzgodnionej ceny pobytu, w tym udziału cateringowego i opłat za usługi dodatkowe, pozostaje.

8.2 Gospodarz musi starać się wykorzystać miejsce zakwaterowania do innych celów w ramach swojej normalnej działalności gospodarczej, bez konieczności dokładania wszelkich starań i z uwzględnieniem szczególnego charakteru zarezerwowanego miejsca zakwaterowania (np. pokój dla niepalących, pokój rodzinny) .

8.3 Gospodarz musi zezwolić na inne obłożenie i, jeśli nie jest to możliwe, zaoszczędzone wydatki.

8.4 Zgodnie z wartościami procentowymi określonymi przez orzecznictwo dla oceny zaoszczędzonych wydatków, gość lub klient musi zapłacić gospodarzowi następujące kwoty, każda w oparciu o całkowitą cenę usług zakwaterowania (w tym wszystkie koszty dodatkowe) plus opłatę agencyjną, ale z wyłączeniem Uwzględnienie wszelkich opłat publicznych, takich jak podatek turystyczny:

 • Przy mieszkaniach wakacyjnych/zakwaterowaniu bez wyżywienia: 90%

 • Z noclegiem/śniadaniem: 80%

 • Z obiadokolacją: 70%

 • Z pełnym wyżywieniem: 60%

8.5 Gość wyraźnie zastrzega sobie prawo do udowodnienia gospodarzowi, że zaoszczędzone wydatki są znacznie wyższe niż powyższe potrącenia lub że usługi zakwaterowania lub inne usługi zostały wykorzystane do innych celów. W przypadku takiego dowodu gość lub klient jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio niższej kwoty.

8.6 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku przerwania pobytu z przyczyn osobistych.

8.7 Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji z podróży.

8.8 Ze względu na rezerwację, oświadczenie o rezygnacji musi być przesłane do KTS (nie do gospodarza) i powinno być sporządzone na piśmie w interesie gościa.

9. Przyjazd i wyjazd

9.1 Czas przyjazdu i wyjazdu uzależniony jest w indywidualnym przypadku od ustaleń z gospodarzem. Są one zapisywane w potwierdzeniu rezerwacji.

9.2 W przypadku apartamentów i domów wczasowych do obowiązków gościa należy skontaktowanie się z właścicielem lub zarządcą co najmniej jeden dzień przed przyjazdem w celu ustalenia terminu przekazania kluczy i godziny przyjazdu. W przeciwnym razie wszystkie wynikające z tego niedogodności i koszty poniesie gość.

9.3 Gość jest zobowiązany do powiadomienia gospodarza, a nie KTS, o każdym opóźnieniu najpóźniej do uzgodnionej godziny przyjazdu. W przypadku braku powiadomienia w odpowiednim czasie gospodarz jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do zamieszkania w innym miejscu.

9.4 Gość musi opuścić mieszkanie w uzgodnionym czasie. Jeśli mieszkanie nie zostanie opuszczone w odpowiednim czasie, gospodarz może zażądać odpowiedniej dopłaty. Zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych szkód.

10. Obowiązki gościa, anulowanie przez gospodarza

10.1 Zakwaterowanie mogą być zajmowane wyłącznie przez osoby wskazane w rezerwacji lub potwierdzeniu rezerwacji. Nawet jeśli nazwiska gości nie są wymienione, należy przestrzegać określonej maksymalnej liczby osób i odnosić się do dorosłych, w tym małych dzieci i niemowląt, które należy uwzględnić w liczbie osób.

10.2 Gość nie jest uprawniony do przeniesienia rezerwacji na osoby trzecie lub do umożliwienia im korzystania z zakwaterowania bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody gospodarza.

10.3 Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt domowych w obiekcie jest dozwolone tylko w przypadku wyraźnej zgody w tym zakresie, jeżeli gospodarz przewiduje taką możliwość w opisie oferty. W ramach takich umów gość zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji o rodzaju i rozmiarze. Naruszenie tego może uprawniać gospodarza do nadzwyczajnego rozwiązania umowy o zakwaterowanie gościa.

10.4 Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić gospodarza o wszelkich usterkach i zakłóceniach oraz zażądać podjęcia działań naprawczych. Zgłoszenie usterek tylko do KTS nie jest wystarczające. W przypadku zawinionego zaniechania zgłoszenia wad roszczenia gościa mogą zostać pominięte w całości lub w części.

10.5 Gość może wypowiedzieć umowę tylko w przypadku istotnych usterek lub zakłóceń. Musi on wyznaczyć gospodarzowi rozsądny termin na usunięcie wady wcześniej, chyba że naprawa jest niemożliwa, gospodarz odmówi lub natychmiastowe wypowiedzenie jest obiektywnie uzasadnione szczególnym interesem gościa, który jest rozpoznawalny dla gospodarza lub takiego przyczyn kontynuacja pobytu jest dla gościa obiektywnie nieuzasadniona.

11. Odpowiedzialność KTS

11.1 KTS nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez gospodarza ani za usługi i zakłócenia w świadczeniu usług przez gospodarza.

11.2 KTS ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy agencyjnej zgodnie z poniższymi postanowieniami.

11.3 W zakresie przepisów ustawowych KTS ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody powstałe w wyniku narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia umyślnie lub w wyniku zaniedbania ze strony KTS, jednego z jej przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.

11.4 KTS odpowiada wyłącznie za inne szkody w ramach przepisów ustawowych w następujący sposób:

 • KTS ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony KTS przez jednego z jej przedstawicieli ustawowych lub pomocników, a także za szkody objęte gwarancją lub zapewnieniem udzielonym przez KTS.
 • KTS ponosi odpowiedzialność ograniczoną do odszkodowania za typową, przewidywalną szkodę za taką szkodę, która jest oparta na lekkim niedbalstwie naruszenia istotnych zobowiązań umownych przez KTS przez jednego z jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników.
 • Odpowiedzialność za inne przypadki lekko niedbałego zachowania jest wykluczona.

11.5 Powyższe postanowienia ustępów 1 i 2 stosuje się analogicznie również do odpowiedzialności KTS za zwrot daremnych wydatków zgodnie z § 284 niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

11.6 Odpowiedzialność KTS na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

11.7 W przypadku utraty danych KTS ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które powstałyby, gdyby host wykonał prawidłowe, regularne kopie zapasowe danych, odpowiednie do wagi danych.

11.8 Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu 11 mają również zastosowanie na korzyść pracowników i innych zastępców KTS.

12. Odpowiedzialność gospodarza

12.1 Odpowiedzialność gospodarza na podstawie umowy o zakwaterowanie zgodnie z § 536a BGB za szkody, które nie wynikają z uszczerbku na życiu, zdrowiu lub zdrowiu, jest wykluczona, chyba że wynikają one z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez gospodarza lub przedstawiciel prawny lub zastępcy gospodarza.

12.2 Odpowiedzialność gospodarza za przedmioty wniesione zgodnie z §§ 701 i następne BGB pozostaje nienaruszona przez niniejszy przepis.

12.3 Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu w związku z usługami, które są pośredniczone w trakcie pobytu gościa/klienta jako usługi zewnętrzne (np. imprezy sportowe, wizyty w teatrze, wystawy itp.).

13. Polityka prywatności

O ile KTS przetwarza dane osobowe gościa podczas świadczenia usług agencyjnych, KTS będzie: Przepisy dotyczące prywatności uwaga.

14. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu, inne postanowienia

14.1 Prawo niemieckie ma zastosowanie wyłącznie do stosunku umownego między gościem a gospodarzem lub KTS, z wyłączeniem wszelkich norm prawnych, które odnoszą się do innego systemu prawnego. Wyklucza się stosowanie prawa handlowego ONZ.

14.2 Gość lub klient może pozwać gospodarza lub KTS tylko w ich siedzibie.

14.3 Miejsce zamieszkania klienta jest decydujące dla skarg gospodarza lub KTS przeciwko gościowi. W sprawach sądowych przeciwko gościom będącym handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub prywatnego lub osobami, które mają miejsce zamieszkania/prowadzę działalność lub miejsce zwykłego pobytu za granicą lub których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności lub zwykłego miejsca pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu , Miejscem jurysdykcji jest siedziba gospodarza.

14.4 Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim do umowy mają zastosowanie obowiązujące, nieobowiązkowe przepisy Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe.

14.5 Jeżeli postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub całej umowy. Jeżeli niniejsza umowa w poszczególnych częściach jest nieskuteczna lub zawiera luki, strony umowy zobowiązują się zastąpić brakujące lub nieskuteczne postanowienia postanowieniem skutecznym, odpowiadającym pozostałej treści umowy.

14.6 Umowy ustne są nieskuteczne. Zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

W przypadku reklamacji związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym można skontaktować się z Versicherungsombudsmann e. V. (komisja arbitrażowa):

Rzecznik Ubezpieczonych e. V.
Mailbox 080632
10006 Berlin
Telefon: +0800 3696000 XNUMX
Fax: 0800 3699000
E-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de

Warunki korzystania

Organizowanie biletów na wydarzenia

Kontakt

Organizowanie biletów na wydarzenia
Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Dyrektor uzdrowiska: Thomas Heilmann
Protokół rejestrowy: Sąd Rejonowy Stralsund HRA 1310
NIP: DE203992698

Kontakt w sprawie pytań i sugestii dotyczących wydarzeń:
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:16 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 41
E-mail: events@kaiserbaeder-auf-usedom.de

B. Organizowanie biletów na wydarzenia

Własna działalność Łaźni Cesarskich na wyspie Uznam, zwanych dalej „EBw skrócie, jest organizatorem i pośrednikiem wydarzeń w cesarskich łaźniach na wyspie Uznam. To aktualny zakres imprez odbywa się poprzez system rezerwacyjny „Reservix”, zwany dalej również „systemami”, poprzez integrację na stronie internetowej łaźni cesarskich. Poniższe warunki, o ile zostały skutecznie uzgodnione, stają się treścią umowy na wydarzenie zawieranej pomiędzy nabywcą biletu, zwanym dalej klientem, a organizatorem w przypadku rezerwacji.

Obsługa sprzedaży biletów wstępu, zwanych dalej biletami, przez EB odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Zamawiając bilety lub vouchery, klient zleca EB realizację zakupu biletu w imieniu i na rachunek organizatora, w tym wysyłkę i płatność.

1. Przedmiot mediacji

1.1 Zakup biletu tworzy stosunek umowny między klientem a organizatorem w związku z uczestnictwem w wydarzeniu lub doświadczeniu. Ofertę zawarcia umowy klient składa z chwilą złożenia przez niego zamówienia na bilet.

1.2 Zakres obsługi imprezy wynika z potwierdzenia rezerwacji. Umowy pomocnicze zmieniające zakres usługi kontraktowej wymagają potwierdzenia.

2. Rezerwacja i zawarcie umowy

2.1 Wydarzenia oferowane w systemie są ofertami wiążącymi.Dokonując rezerwacji za pośrednictwem EB, zawierasz z organizatorem wiążącą umowę dotyczącą imprezy, zawierającą niniejsze warunki imprezy. Natychmiast otrzymasz potwierdzenie rezerwacji dotyczące Twojej rezerwacji.

2.2 Imprezy oferowane w systemie można rezerwować za pośrednictwem strony internetowej Cesarskich Uzdrowisk oraz na miejscu w punktach informacji turystycznej:

Informacja turystyczna Ahlbeck
Dünenstraße 45
17419 Seebad Ahlbeck
Telefon: 038378 499 350
E-mail: ahlbeck@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Informacja turystyczna Heringsdorf
Delbrückstraße 69
17424 Seebad Heringsdorf
Telefon: +038378 2451 XNUMX
E-mail: heringsdorf@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Informacja Turystyczna Bansin
Pensjonat / Na molo
17429 Seebad Bansin
Telefon: +038378 47050 XNUMX
E-mail: bansin@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Strona internetowa: https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/kalendarz imprez/

2.3 W przypadku rezerwacji dokonywanych przez klienta online (za pośrednictwem strony internetowej), do zawarcia umowy zastosowanie mają:

 1. Proces rezerwacji online jest wyjaśniany klientowi na odpowiedniej stronie internetowej. Aby zarezerwować wydarzenie, należy to potwierdzić przyciskiem [Rezerwuj] W razie potrzeby należy wybrać datę i początek wydarzenia. W każdym przypadku należy określić liczbę uczestników. Po zatwierdzeniu przycisku [Rezerwuj] rezerwacja wydarzenia zostaje zapisana w tzw. elektronicznym koszyku zakupów.
 2. Klient ma do dyspozycji odpowiednią opcję korekty, aby poprawić swoje wpisy, usunąć lub zresetować formularz rezerwacji online, którego użycie jest wyjaśnione. Alternatywnie, klient może usunąć zawartość swojego elektronicznego koszyka, w którym wyświetlane są zdarzenia.
 3. Wiążąca rezerwacja imprezy jest możliwa tylko wtedy, gdy niezbędne informacje o kliencie (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) zostaną zapisane w koszyku, a proces zamówienia został zakończony poprzez płatność.
 4. Potwierdzając przycisk [Rezerwuj], akceptujesz wiążącą ofertę organizatora ze skutkiem wiążącym. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane na podany adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Umowa na wydarzenie z odpowiednim organizatorem wchodzi w życie ze sprzedażą lub wysyłką biletu. Wysyłając potwierdzenie rezerwacji, klient ma możliwość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwacji.

3. Podstawy oferty organizatora/podstawa rezerwacji

3.1 Oferta organizatora i rezerwacja klienta opierają się na opisie wydarzenia oraz dodatkowych informacjach w systemie (np. data i godzina, miejsce wydarzenia, procedura).

3.2 Informacje o wydarzeniu, które nie zostały opublikowane przez EB lub organizatora nie wiążą organizatora i jego obowiązku wykonania, chyba że zostały dokonane w drodze wyraźnego porozumienia z klientem co do treści zobowiązania organizatora do wykonania.

4. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla klienta

Klient jest informowany, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeśli dokona wiążącej rezerwacji wydarzenia jako konsument zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 312g ust. 2 nr 9 BGB). Każda wiążąca rezerwacja biletów jest zatem wiążąca natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji i zobowiązuje do niezwłocznego przyjęcia i opłacenia zamówionych biletów.

5. Ceny i opłaty

5.1 Ceny podane w systemie są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek VAT. Całkowitą cenę i jej skład, w tym zawarty w niej ustawowy podatek VAT, Klient określa w elektronicznym koszyku podczas procesu zakupu. W zależności od wybranych przez klienta usług (m.in. metody płatności, metody wysyłki) ponoszone opłaty mogą się różnić. Potwierdzając przycisk (przycisk) „Zarezerwuj z kosztami” klient potwierdza ostateczne ceny i opłaty za bilety wymienione w koszyku oraz planowaną wysyłkę.

5.1 W przypadku skorzystania przez klienta z osobistej rezerwacji wydarzeń w informacji turystycznej, opłata manipulacyjna nie zostanie naliczona.

6. Płatność i dostawa

6.1 Wszystkie usługi świadczone przez EB w imieniu lub na rachunek organizatora w celu realizacji zakupu biletu pomiędzy klientem a organizatorem rozliczane są w cenie całkowitej.

6.2 Bilety na wydarzenia można kupić online za pośrednictwem strony internetowej lub na miejscu w biurach informacji turystycznej. Płatności można dokonać online za pomocą polecenia zapłaty SEPA, karty kredytowej i PayPal, możliwa jest również płatność gotówką na miejscu.

6.3 Płatności w walutach obcych lub czekiem krzyżowym nie są możliwe.

7. Podatek turystyczny

7.1 Jeśli klient uczestniczy w wydarzeniu w nadmorskich kurortach na wyspie Uznam, jest zobowiązany do uiszczenia podatku turystycznego zgodnie z Statuty gminy dotyczące poboru podatku turystycznego płacić.

7.2 Podatek turystyczny należy uiścić w kasach turystycznych lub w informacji turystycznej. Po opłaceniu opłaty klimatycznej klient otrzyma kartę uzdrowiskową (Karta Łaźni Cesarskich).

7.3 Udział w imprezach jest możliwy tylko z ważną kartą uzdrowiskową. Musi to być pokazane na żądanie.

8. Anulowanie i wycofanie

8.1 Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do imprez, których organizatorem jest wewnętrzne działanie Łaźni Cesarskich na Wyspie Uznam. Inni organizatorzy, mimo że ich oferty są ogłaszane za pośrednictwem wewnętrznej działalności Kaiserböder Insel Usedom, nie są związani tymi warunkami.

8.2 Bezpłatne anulowanie i/lub odstąpienie przez klienta od zakupu biletu jest możliwe tylko wtedy, gdy wyraźnie uzgodniono prawo do odstąpienia. Nie ma ustawowego prawa do anulowania i/lub odstąpienia od zakupu biletu klienta.

8.3 Nie ma wymiany biletów na imprezy ani wymiany na voucher.

8.4 Komercyjna odsprzedaż biletów na wydarzenia jest niedozwolona.

8.5 W przypadku konieczności wycofania się klienta po zakupie biletu, istnieje możliwość wskazania osoby zastępczej do wzięcia udziału w imprezie. W takim przypadku prosimy o kontakt.

W celu wyznaczenia osoby zastępczej do udziału w zarezerwowanym wydarzeniu prosimy o kontakt:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:16 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 41
E-mail: events@kaiserbaeder-auf-usedom.de

8.6 W przypadku rezerwacji wydarzeń, których EB nie jest organizatorem, obowiązują warunki anulacji odpowiedniego partnera serwisowego/organizatora.

9. Wejście

9.1 Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko z ważnym biletem. To musi być pokazane.

9.2 Złożenie potwierdzenia zamówienia lub faktury bez okazania biletu nie uprawnia do wejścia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

10. Gwarancja i odpowiedzialność

10.1 EB jako organizator odpowiada za poprawność opisu usługi, sumienne przygotowanie, staranną realizację wydarzeń oraz za prawidłowe wykonanie zarezerwowanej usługi.

10.2 EB nie ponosi odpowiedzialności za usługi i/lub wydarzenia innych usługodawców/organizatorów, które są pośredniczone jako usługi zewnętrzne.

11. Odroczenie lub odwołanie wydarzenia

11.1 W przypadku przełożenia lub odwołania wydarzenia wszelkie roszczenia klienta należy dochodzić bezpośrednio przeciwko odpowiedniemu organizatorowi.

11.2 Czy bilet został zakupiony przez system rezerwacji? „Reservix” lub bezpośrednio przez reservix.de dokonane, w przypadku odwołania zarezerwowanej imprezy, cena biletu zostanie automatycznie zwrócona na konto wskazane przez klienta podczas zakupu biletu.

11.3 Przy zakupie biletu na wydarzenie na miejscu w jednym z centrów informacji turystycznej w Ahlbeck, Heringsdorf lub Bansin, w Domu Hansa Wernera Richtera w Bansin lub Villa Irmgard w Heringsdorfie, należy wypełnić formularz: Odwrócenie biletów na wydarzenie w przypadku odwołania wydarzenia  - wypełnić.

12. Polityka prywatności

O ile EB gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta podczas dokonywania zakupu biletu, EB będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Warunki korzystania

Wyprzedaż towarów

Kontakt

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Dyrektor uzdrowiska: Thomas Heilmann
Protokół rejestrowy: Sąd Rejonowy Stralsund HRA 1310
NIP: DE203992698

Obsługa klienta w przypadku pytań, skarg i zażaleń:
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 20
E-mail: shop@kaiserbaeder-auf-usedom.de

C. Sprzedaż towarów

Własna działalność Łaźni Cesarskich na wyspie Uznam, zwanych dalej „EB„skrócony, jest zarówno sprzedawcą, jak i Pośrednik towarów związanych z Łaźniami Cesarskimi lub wyspę Uznam, które są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego, oznaczone symbolem koszyka. Aktualny asortyment dostarczany jest za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego „WooCommerce”, zwanego dalej również „systemem”, poprzez integrację na stronie Łazienek Cesarskich. Poniższe warunki, o ile zostały skutecznie uzgodnione, stają się treścią umowy zawartej pomiędzy kupującym, zwanym dalej klientem, a EB jako sprzedawcą w przypadku zamówienia.

1. zakres

1.1 Poniższe ogólne warunki handlowe dotyczą wyłącznie stosunków handlowych między sprzedawcą a klientem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samozatrudniony (§ 13 BGB).

1.3 Odmienne warunki nie są uznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty i opis usług

2.1 Die Darstellung der Produkte w sklepie internetowym stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in Katalogen sowie auf den Websites des Verkäufers haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie.

2.2 Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że na produktach zaznaczono inaczej. Poza tym błędy pozostają zastrzeżone.

2.3 Informacje o oferowanym towarze, które nie zostały wystawione przez EB, nie wiążą sprzedającego i jego zobowiązania do wykonania, chyba że zostały dokonane w drodze wyraźnego uzgodnienia z klientem treści zobowiązania sprzedawcy do wykonania.

3. Proces zamawiania i zawarcie umowy

3.1 Klient może bez zobowiązań wybierać produkty z asortymentu sprzedawcy i gromadzić je w tzw. elektronicznym koszyku za pomocą przycisku [dodaj do koszyka]. Klient może następnie użyć przycisku [Przejdź do kasy] w koszyku, aby zakończyć proces składania zamówienia.

3.2 Za pomocą przycisku [Kup] klient składa wiążącą prośbę o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

3.3 Sprzedawca następnie przesyła Klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym ponownie pojawia się zamówienie Klienta i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru tylko dokumentuje, że zamówienie klienta dotarło do sprzedawcy i nie stanowi przyjęcia zgłoszenia.Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca w ciągu 2 dni wyśle ​​klientowi zamówiony produkt, przekaże go lub przesyłka dotrze do klienta potwierdzona w ciągu 2 dni drugim e-mailem, ekspresowym potwierdzeniem zamówienia lub przesłaniem faktury.

3.4 Jeżeli sprzedający dopuszcza płatność z góry, umowa zostaje zawarta z chwilą podania danych bankowych i wezwania do zapłaty. W przypadku nieotrzymania płatności przez sprzedawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, nawet po ponownym wezwaniu, sprzedawca odstępuje od umowy, co powoduje, że zamówienie traci ważność i sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczyć. Zamówienie jest wówczas realizowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. Rezerwacja pozycji w przypadku przedpłaty jest zatem dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki

4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedającego zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

4.2 Oprócz podanych cen sprzedawca nalicza koszty wysyłki za dostawę. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane kupującemu na osobnej stronie informacyjnej oraz w ramach procesu składania zamówienia.

5. Sposoby i opcje płatności

5.1 Klient ma możliwość wyboru spośród dostępnych sposobów płatności w ramach i przed zakończeniem procesu składania zamówienia.

5.2 W ramach usługi płatności PayPal Plus oferujemy różne metody płatności jako usługę PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez PayPal oraz polecenie płatności do PayPal.

 1. Płatność z góry: Płacisz przelewem. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mailem fakturę zawierającą numer zamówienia i numer naszego konta, na które należy przelać określoną kwotę, podając numer zamówienia. Wysyłka zostanie rozpoczęta, gdy tylko Twoja płatność zostanie odnotowana na naszym koncie.
 2. Płatność przez PayPal: Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, musisz być tam zarejestrowany, aby móc zapłacić fakturę, lub musisz najpierw zarejestrować się i uwierzytelnić się swoimi danymi płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez PayPal natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatność za pomocą polecenia zapłaty SEPA (przez Paypal Plus): Jeśli wybierzesz metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Potwierdzając zlecenie płatnicze, udzielasz PayPalowi upoważnienia do polecenia zapłaty. PayPal poinformuje Cię o terminie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Przesyłając upoważnienie do polecenia zapłaty natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego, PayPal zwraca się do swojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana i Twoje konto zostaje obciążone. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatność kartą kredytową (przez PayPal Plus): Jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową, nie musisz być zarejestrowany w PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową na żądanie PayPal, a Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego i po legitymacji użytkownika jako prawowitego posiadacza karty. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 5. Płatność faktury (przez PayPal Plus): Jeśli wybrałeś metodę płatności faktury, nie musisz być zarejestrowany w PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Po pomyślnym sprawdzeniu adresu i zdolności kredytowej oraz złożeniu zamówienia przenosimy nasze roszczenie na PayPal. W takim przypadku możesz zapłacić PayPal tylko ze skutkiem umorzenia długów. Oprócz naszych warunków, zasady i warunki PayPal oraz oświadczenie o ochronie danych mają zastosowanie do przetwarzania płatności przez PayPal. Dalsze informacje i pełne warunki PayPal dotyczące zakupu na konto można znaleźć tutaj: Ogólne warunki korzystania z PayPal przy zakupie na konto.

5.3 Jeśli dostawcy zewnętrzni są zlecani do przetwarzania płatności, np. Paypal, obowiązują ich ogólne warunki.

5.4 Jeżeli termin płatności jest ustalony zgodnie z kalendarzem, klient już zwleka z przekroczeniem terminu. W takim przypadku klient musi zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.

5.5 Obowiązek zapłaty przez klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę dalszych odszkodowań za zwłokę.

5.6 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone lub uznane przez sprzedawcę. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu dokonania pełnej zapłaty.

7. Dostępność produktu, informacje o wysyłce i dostawa

7.1 W przypadku uzgodnienia przedpłaty dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

7.2 Przedmioty oferowane przez Imperial Spa mogą mieć różną dostępność:

 • W magazynie: Artykuł jest dostępny w magazynie. Wyślemy Ci to tak szybko, jak to możliwe.
 • Limitowana: artykuł jest dostępny tylko w określonej ilości. W zależności od dostępności wyślemy Ci go tak szybko, jak to możliwe.
 • Brak w magazynie: Nie wiadomo, czy i kiedy ta pozycja będzie ponownie dostępna.
 • Dostępne wkrótce: przedmiot będzie wkrótce dostępny do zamówienia. Jednak konkretna data publikacji artykułu może nie być dostępna.

Informacje o dostępności generalnie odnoszą się do poszczególnych pozycji. Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden przedmiot, pamiętaj, że może to wpłynąć na czas wysyłki i dostawy.

Jeżeli nie wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie, sprzedawca ma prawo do częściowych dostaw na własny koszt, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

7.3 Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca nie dostarczył tego towaru przez swojego dostawcę z nie swojej winy, sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i ewentualnie zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeżeli żaden porównywalny produkt nie jest dostępny lub klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie już zapłacone wynagrodzenie.

7.4 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z winy kupującego pomimo trzech prób dostawy, sprzedający może odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

7.5 Nasze artykuły mogą być wysyłane do następujących krajów:

 • Wysyłka na terenie Niemiec

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone wyłącznie na adres dostawy na terenie Niemiec. Dostawa przez Hermes odbywa się zazwyczaj 1-3 dni robocze po wysłaniu zamówienia. Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 5,95 €. Od kwoty zamówienia 29,00 € zamówienie jest wolne od kosztów wysyłki.

 • Dostawa na terenie UE

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone tylko na adres dostawy w jednym kraju. Dostawa przez Hermes odbywa się zwykle 3-10 dni roboczych po wysłaniu zamówienia.

Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 18,90 €.

 • Dostawa do Szwajcarii

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone tylko na adres dostawy w jednym kraju. Dostawa przez Hermes odbywa się zwykle 3-10 dni roboczych po wysłaniu zamówienia.

Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 31,90 €.

7.6 Przepisy celne

W przypadku wysyłki do obszaru Wspólnoty Unii Europejskiej (UE) zwykle nie jest wymagana deklaracja celna. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE (m.in. do Szwajcarii) deklaracja celna jest wypełniana i dołączana do paczki w torbie wysyłkowej na zewnątrz.

7.7 Ograniczenia dostawy

W pewnych okolicznościach przedmioty nie mogą być dostarczane do stacji pakowania, ponieważ przegródki stacji pakowania mogą przechowywać tylko paczki do określonego rozmiaru.

8. Gwarancja na wady i gwarancja

8.1 Gwarancja oparta jest na przepisach prawa.

8.2 Gwarancja istnieje na towary dostarczone przez sprzedawcę tylko wtedy, gdy została wyraźnie udzielona. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. Śledzenie i odpowiedzialność

9.1 Odpowiedzialność wynosi do 500,00 €, zlecenie wysyłki/odbioru nr. zostaną Ci przekazane e-mailem po wysłaniu przez Hermes.

9.2 Biżuteria podlega papierom wartościowym klasy II i dlatego jest zawsze wysyłana indywidualnie, z odpowiedzialnością do wartości 500,00 EUR i śledzeniem. Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden przedmiot, pamiętaj, że może to wpłynąć na czas wysyłki i dostawy.

9.3 Następujące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności sprzedawcy za szkody, niezależnie od innych ustawowych wymogów dotyczących uprawnień:

 1. Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 2. Sprzedający odpowiada ponadto za lekkie niedbalstwo naruszenia istotnych obowiązków, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w pierwszym miejsce i na którego zgodności klient regularnie polega. W takim przypadku jednak sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za przewidywalne, typowe dla umowy szkody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za lekkie zaniedbanie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzedzających.
 3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, za wady po udzieleniu gwarancji na jakość produktu oraz za wady podstępnie ukryte. Odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
 4. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

10. Naprawy

Świadczymy usługi naprawcze tylko dla artykułu Kaiserbadering z Niessing. W przypadku konieczności naprawy zakupionego u nas pierścionka prosimy o kontakt:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Sklep on-line
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Telefon: 038378 244 20
E-mail: shop@kaiserbaeder-auf-usedom.de

11. Powrót

Jeśli chcesz zwrócić przedmioty, użyj tego Formularz zwrotu i dołącz go do opakowania. Należy pamiętać, że ten formularz nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a jedynie upraszcza przetwarzanie zwrotu.

Prosimy o przesłanie towaru ofrankowanego na adres:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Sklep on-line
Waldstrasse 1
17429 Seebad Bansin

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient. Prosimy o powstrzymanie się od wysyłania przedmiotów nie bezpłatnych.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu, w ciągu 14 dni roboczych otrzymasz kwotę do zwrotu lub żądaną alternatywną pozycję, jeśli jest dostępna.

12. Przechowywanie tekstu umowy

12.1 Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania swojej przeglądarki w ostatnim kroku zamówienia.

12.2 Sprzedawca przesyła również Klientowi potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje również kopię regulaminu wraz z polityką anulacji oraz informacją o kosztach wysyłki oraz warunkach dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone przez siebie zamówienia w swoim obszarze profilu. Ponadto zapisujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

13. Polityka prywatności

O ile EB gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta podczas sprzedaży towarów, EB będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych.

14. Jurysdykcja, obowiązujące prawo, język umowy

14.1 Miejscem jurysdykcji i wykonania jest siedziba Sprzedawcy, jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym funduszem specjalnym.

14.2 Językiem umowy jest język niemiecki.

15. Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust.1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.