Ogólny
biznes
warunki

Ogólne warunki funkcjonowania zakładów Cesarskich Łaźni na wyspie Uznam i Cesarskich Łaźni Turystycznych Service GmbH

Poniższe ogólne warunki handlowe zawierają również informacje prawne dotyczące Twoich praw wynikających z przepisów o umowach zawieranych na odległość i handlu elektronicznym.

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr jest dostępny.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Warunki korzystania

Pośrednictwo usług noclegowych

 1 

 WARUNKI ZAKWATEROWANIA I MIESZKANIA GOŚCI 

KAISERBĘDERTOURISMSERVICE GMBH 

KaiserbäderTourismusService GmbH, poniżej „KTS”, organizuje zakwaterowanie u dostawców zakwaterowania i prywatnych wynajmujących (hotele, zajazdy, pensjonaty, pokoje prywatne i apartamenty wakacyjne), poniżej "Gospodarz" wymienionych, na wyspie Uznam i na przyległym lądzie stałym zgodnie z aktualną ofertą za pośrednictwem rezerwacji online i systemu rezerwacji „in-web” poniżej "System" zwany. Poniższe warunki, jeśli zostaną skutecznie uzgodnione, stają się treścią umowy zakwaterowania gościa/gospodarza zawartej pomiędzy gościem a gospodarzem w przypadku rezerwacji i regulują stosunek umowny pomiędzy gościem a gospodarzem oraz działalność mediacyjną KTS. 

1. Przedmiot mediacji 

1.1. KTS organizuje noclegi za pośrednictwem systemu. KTS nie świadczy w tym zakresie własnych usług, lecz organizuje je w imieniu i na rzecz danego gospodarza. Umowa o zarezerwowaną usługę zostaje zatem zawarta wyłącznie pomiędzy gościem a gospodarzem. KTS i gościa łączy jedynie umowa agencyjna. 

1.2. Zakres świadczonej usługi podany jest w potwierdzeniu rezerwacji. Umowy uzupełniające zmieniające zakres świadczenia umownego wymagają potwierdzenia. 

2. Rezerwacja i zawarcie umowy 

2.1. Oferty od gospodarzy, które zapewnia KTS wiążące oferty Dokonując rezerwacji w KTS, zawierają Państwo z gospodarzem wiążącą umowę o zakwaterowaniu, zawierającą niniejszy Regulamin. Dokonując rezerwacji zawierają Państwo jednocześnie z KTS wiążącą umowę pośrednictwa zawierającą niniejsze warunki pośrednictwa. Natychmiast otrzymasz potwierdzenie rezerwacji. 

2.2. Rezerwacji miejsc noclegowych oferowanych w systemie można dokonać elektronicznie za pośrednictwem Internetu, listownie, faksem lub telefonicznie. 

2.3. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez gościa on-line (za pośrednictwem Internetu) do zawarcia umowy stosuje się: 

(1) Proces rezerwacji online jest objaśniany gościowi na odpowiednim portalu internetowym. 

(2) Gość ma do dyspozycji odpowiednią opcję korekty, umożliwiającą poprawienie swoich wpisów, usunięcie lub zresetowanie całego formularza rezerwacji online, którego użycie zostało wyjaśnione. 

(3) Podane są języki umowy określone w celu przeprowadzenia rezerwacji online. 

(4) Jeżeli tekst umowy zostanie zapisany przez gospodarza lub w systemie rezerwacji online, gość zostanie poinformowany o jego zapisaniu i możliwości późniejszego odzyskania tekstu umowy. 

(5) Naciskając przycisk „Zarezerwuj z kosztami„Akceptujesz wiążącą ofertę gospodarza dotyczącą zawarcia umowy o zakwaterowaniu gościa. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane do Państwa niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Zarezerwuj z kosztami“ zostanie wyświetlone na ekranie za pomocą odpowiedniego wyświetlacza. Gość ma możliwość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwacji. Jednakże wiążący charakter umowy o zakwaterowanie gościa nie jest zależny od tego, czy gość skorzysta z tych możliwości przechowywania lub wyrażania. Z reguły gospodarz lub KTS przesyłają także gościowi kopię potwierdzenia rezerwacji e-mailem, załącznikiem do wiadomości e-mail, pocztą lub faksem. Jednakże otrzymanie takiego dodatkowego potwierdzenia rezerwacji nie jest również warunkiem prawnie wiążącego charakteru umowy o zakwaterowaniu gościa. 

3. Podstawy oferty dostawcy gazu/podstawa rezerwacji 

3.1. Oferta gospodarza i rezerwacja gościa opierają się na opisie noclegu i dodatkowych informacjach znajdujących się w systemie (np. opis lokalizacji, wyjaśnienie klasyfikacji). 

3.2. Informacje zawarte w przewodnikach hotelowych i podobnych katalogach, które nie zostały opublikowane przez KTS lub gospodarza, nie są wiążące dla gospodarza i jego obowiązku świadczenia usług, chyba że zostały one włączone do obowiązku świadczenia usług gospodarza w drodze wyraźnego porozumienia z gościem . 

4. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla gościa 

Informujemy gościa, że ​​nawet w przypadku rezerwacji umowy zakwaterowania na odległość (tj. telefonicznie, faksem, e-mailem lub przez Internet) jest on konsumentem w rozumieniu przepisów prawa (§ 312g ust. 2 ust. 9 BGB) obowiązuje brak prawa do odstąpienia od umowy. 

5. Ceny i opłaty 

5.1. Ceny podane w systemie są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT oraz wszelkie dodatkowe koszty zakwaterowania, chyba że wskazano inaczej w odniesieniu do kosztów dodatkowych. Opłata klimatyczna (patrz punkt 6) oraz opłaty za usługi zakwaterowania oparte na zużyciu (np. prąd, gaz, woda, drewno opałowe) oraz za usługi opcjonalne i dodatkowe mogą obowiązywać i być wykazywane oddzielnie. 

5.2. W przypadku korzystania przez gościa z usługi operatora telefonicznego KTS zostanie pobrana opłata operatorska w wysokości 10,00 EUR. 

6. Podatek turystyczny 

6.1. W przypadku rezerwacji noclegu w uzdrowiskach nadmorskich na wyspie Uznam, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty klimatycznej zgodnie ze statutem danej gminy dotyczącym pobierania opłaty uzdrowiskowej. 

6.2. Podatek turystyczny jest z reguły pobierany przez gospodarza, który przekazuje tę kwotę gminie Ostseebad Heringsdorf. Gość otrzyma kartę spa po opłaceniu podatku turystycznego. 

7. płatność 

7.1. Termin płatności zadatku, ewentualnych zaliczek i płatności końcowej zależy od ustaleń z gościem i odnotowanych w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli gość dokona rezerwacji w krótkim czasie, można uzgodnić, że płatność zostanie dokonana na miejscu. 

7.2. Gość zobowiązany jest do wpłacenia KTS zadatku, którego wysokość jest podana w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli gość korzysta z połączenia telefonicznego (patrz pkt. 5.2), opłata aranżacyjna jest płatna wraz z kaucją zgodnie z pkt. 7.1. 

7.3. W przypadku, gdy KTS pobiera w imieniu gospodarza podatek turystyczny (patrz punkt 6.3), termin płatności podatku turystycznego zależy od odpowiedniego wezwania KTS do zapłaty. 

7.4. Pozostałą kwotę oraz wszelkie inne koszty poniesione na miejscu gość zobowiązany jest zapłacić gospodarzowi. Gość może indywidualnie uzgodnić z gospodarzem termin płatności pozostałej kwoty. 

7.5. Płatności w walutach obcych oraz czekami skrzyżowanymi nie są możliwe. Płatności kartą kredytową są możliwe wyłącznie po uzgodnieniu lub ogólnej ofercie gospodarza na tablicy ogłoszeń. Płatność na koniec pobytu nie jest możliwa przelewem bankowym. 

7.6. Jeżeli gość nie wpłaci uzgodnionej zaliczki lub nie wpłaci jej w całości pomimo wezwania ze strony gospodarza wyznaczającego termin, gospodarz jest uprawniony, o ile chce i jest w stanie świadczyć usługi umowne oraz o ile że gość nie ma prawnego ani umownego prawa do zatrzymania, odstąpienia od umowy i obciążenia gościa kosztami anulowania zgodnie z sekcją 8 niniejszych warunków. 

8. Wycofanie się i niestawienie się 

8.1. W przypadku anulacji lub nieprzybycia bez oświadczenia o rezygnacji, gospodarzowi przysługuje prawo do zapłaty uzgodnionej ceny pobytu, obejmującej część posiłku oraz opłaty za usługi dodatkowe. 

8.2. Gospodarz ma obowiązek starać się wykorzystać obiekt noclegowy w innych celach w ramach swojej normalnej działalności służbowej, bez konieczności podejmowania szczególnych wysiłków i mając na uwadze specyfikę zarezerwowanego noclegu (np. pokoje dla niepalących, pokoje rodzinne). 

8.3. Gospodarz musi zapewnić alternatywne obłożenie i, jeśli nie jest to możliwe, zaoszczędzić na wydatkach. 

8.4. Zgodnie z procentami uznanymi w orzecznictwie przy obliczaniu zaoszczędzonych wydatków, gość lub klient musi zapłacić gospodarzowi następujące kwoty w oparciu o całkowitą cenę usług noclegowych (w tym wszystkie koszty dodatkowe) plus prowizję agencyjną, ale nie są uwzględniane uwzględnić wszelkie opłaty publiczne takie jak opłata klimatyczna:

W przypadku apartamentów/kwater wakacyjnych bez wyżywienia  90% 
Na nocleg/śniadanie  80% 
Z obiadokolacją  70% 
Z pełnym wyżywieniem  60% 

 

 8.5. Gość wyraźnie zastrzega sobie prawo do udowodnienia gospodarzowi, że zaoszczędzone wydatki są znacznie wyższe od potrąceń uwzględnionych powyżej lub że zakwaterowanie lub inne usługi zostały wykorzystane w innym celu. W przypadku takiego dowodu gość lub klient zobowiązany jest jedynie do zapłaty odpowiednio niższej kwoty. 

8.6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku przerwania pobytu przez gościa z powodów osobistych. 

8.7. Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. 

8.8. Oświadczenie o odstąpieniu musi być skierowane do KTS (nie do gospodarza) ze względów rezerwacyjnych i powinno zostać złożone w formie pisemnej w interesie gościa. 

9. Przyjazd i wyjazd 

9.1. Godzina przyjazdu i wyjazdu zależy od indywidualnych ustaleń z gospodarzem. Zostaną one odnotowane w potwierdzeniu rezerwacji. 

9.2. W przypadku apartamentów i domów wakacyjnych gość ma obowiązek skontaktować się z właścicielem lub zarządcą przynajmniej na jeden dzień przed przyjazdem w celu ustalenia godziny przekazania kluczy i przyjazdu. Jeżeli tak się nie stanie, wszelkie wynikające z tego niedogodności i koszty zostaną poniesione przez gościa. 

9.3. Gość ma obowiązek nie informować KTS o ewentualnych opóźnieniach najpóźniej do uzgodnionej godziny przyjazdu. Występuje jeden 

Jeśli gospodarz nie powiadomi w odpowiednim czasie, gospodarz ma prawo, ale nie obowiązek, zająć zakwaterowanie w innym miejscu. 

9.4. Gość ma obowiązek opuścić kwaterę w ustalonym terminie. Jeżeli mieszkanie nie zostanie opuszczone w terminie, gospodarz może zażądać dodatkowej rekompensaty. Zastrzega się prawo do dochodzenia dalszych odszkodowań. 

10. Obowiązki gościa, anulowanie przez gospodarza 

10.1. W obiekcie noclegowym mogą przebywać wyłącznie osoby wskazane w rezerwacji lub potwierdzeniu rezerwacji. Nawet jeśli nie podano imion gości, należy przestrzegać podanej maksymalnej liczby osób i dotyczy to osób dorosłych, w tym małych dzieci i niemowląt, które są wliczone w liczbę osób. 

10.2. Gość nie ma prawa przekazywać rezerwacji osobom trzecim ani zezwalać im na korzystanie z noclegu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody gospodarza. 

10.3. Zabranie ze sobą zwierząt domowych i trzymanie ich w obiekcie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody w tej sprawie i jeśli gospodarz przewidział taką możliwość w opisie oferty. W ramach takich umów Gość zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji o rodzaju i rozmiarze. Naruszenie tego może uprawniać gospodarza do nadzwyczajnego rozwiązania umowy o zakwaterowaniu gościa. 

10.4. Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić gospodarzowi wszelkie usterki i zakłócenia oraz wezwać do podjęcia działań naprawczych. Zgłoszenie wad dokonane wyłącznie do KTS nie jest wystarczające. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w sposób zawiniony, roszczenia gościa mogą zostać w całości lub w części uznane za nieważne. 

10.5. Gość może rozwiązać umowę jedynie w przypadku wystąpienia istotnych usterek lub zakłóceń. W ramach zawiadomienia o wadach musi najpierw wyznaczyć gospodarzowi rozsądny termin na naprawę sytuacji, chyba że naprawa jest niemożliwa, gospodarz odmawia lub natychmiastowe rozwiązanie umowy jest obiektywnie uzasadnione szczególnym interesem gościa, który jest rozpoznawalny gospodarzowi lub z tych powodów kontynuacja pobytu gościa jest obiektywnie nieuzasadniona. 

11. Odpowiedzialność KTS 

11.1. KTS nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez gospodarza ani za usługi lub zakłócenia w świadczeniu usług przez gospodarza. 

11.2. KTS ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy maklerskiej zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

11.3. W ramach przepisów prawnych KTS ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody powstałe w wyniku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, powstałe na skutek umyślnego działania lub zaniedbania ze strony KTS jednego z jej przedstawicieli prawnych lub osób pomagających. 

11.4. Za inne szkody KTS odpowiada wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa: 

• KTS ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń za szkody powstałe na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa KTS ze strony jednego z jego przedstawicieli prawnych lub osób je wykonujących, a także za szkody objęte ochroną gwarancji lub zapewnienia udzielonego przez KTS. 

• KTS ponosi odpowiedzialność, ograniczoną do odszkodowania za przewidywalne szkody typowe dla umowy, za szkody powstałe w wyniku lekkiego zaniedbania naruszenia istotnych obowiązków umownych przez KTS przez jednego z jego przedstawicieli prawnych lub zastępców. 

• Wykluczona jest odpowiedzialność za inne przypadki lekkiego zaniedbania. 

11.5. Powyższe postanowienia w ust. 1 i ust. 2 mają zastosowanie również mutatis mutandis do odpowiedzialności KTS w zakresie zwrotu zmarnowanych wydatków zgodnie z art. 284 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). 

11.6. Odpowiedzialność KTS zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. 

11.7. W przypadku utraty danych KTS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które powstałyby, gdyby host regularnie tworzył kopie zapasowe danych i stosownie do ich wagi. 

11.8. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu 11 mają zastosowanie również na rzecz pracowników KTS i innych osób je wykonujących. 

12. Odpowiedzialność gospodarza 

12.1. Wyklucza się odpowiedzialność gospodarza wynikającą z umowy o zakwaterowanie zgodnie z § 536a BGB za szkody, które nie wynikają z obrażeń życia, ciała lub zdrowia, chyba że wynikają one z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez gospodarza lub przedstawiciela ustawowego lub zastępczy agent gospodarza. 

12.2. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na odpowiedzialność gospodarza za wniesione przedmioty zgodnie z §§ 701 i nast. BGB. 

12.3. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług w związku z usługami, które w trakcie pobytu są świadczone gościowi/klientowi w sposób oczywisty jako usługi obce (np. imprezy sportowe, wyjścia do teatru, wystawy itp.). 

13. Polityka prywatności 

W zakresie, w jakim KTS przetwarza dane osobowe gościa w ramach świadczenia usług agencyjnych, KTS będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych. 

14. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu, inne postanowienia 

14.1. Do stosunku umownego pomiędzy gościem a gospodarzem lub KTS ma zastosowanie wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem wszelkich norm prawnych odnoszących się do innego systemu prawnego. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 

14.2. Gość lub klient może pozwać gospodarza lub KTS wyłącznie w jego siedzibie. 

14.3. Dla wszelkich pozwów z powództwem gospodarza lub KTS przeciwko gościowi decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania klienta. Do spraw sądowych przeciwko gościom będącym handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub prywatnego lub osobami, które mają miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności lub zwykłe miejsce pobytu za granicą lub których miejsce zamieszkania/prowadzenia działalności lub zwykłe miejsce pobytu nie są w danym momencie znane złożono pozew. Za miejsce jurysdykcji przyjmuje się siedzibę gospodarza. 

14.4. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania jeżeli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie niezbędne przepisy Unii Europejskiej lub inne przepisy międzynarodowe mające zastosowanie do umowy. 

14.5. Jeżeli postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność pozostałych postanowień lub umowy jako całości. Jeżeli niniejsza umowa jest w poszczególnych częściach nieskuteczna lub zawiera luki, strony umowy zobowiązują się do zastąpienia brakujących lub nieskutecznych postanowień postanowieniem skutecznym, odpowiadającym pozostałej treści umowy. 

14.6. Umowy ustne są nieskuteczne. Zmiany i/lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

W przypadku reklamacji związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym można skontaktować się z Versicherungsombudsmann e. V. (komisja arbitrażowa): 

Rzecznik Ubezpieczonych e. V. 

Mailbox 080632 

10006 Berlin 

Telefon: +0800 3696000 XNUMX 

Fax: 0800 3699000 

E-mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

https://www.versicherungsombudsmann.de 

3 

Informacje zgodnie z art. 13 RODO 

I. Rezerwacje 

W związku ze relacją agencyjną przetwarzamy dane o Tobie (gościu). Postępowanie z tak zwanymi „danymi osobowymi” regulują szczególne przepisy prawa. Dotyczy to w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i federalnej ustawy o ochronie danych („BDSG”). 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą Cię dotyczyć osobiście, np. imię i nazwisko, data urodzenia, a także dane kontaktowe prywatne i służbowe. 

Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w ramach przepisów o ochronie danych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy prawo wyraźnie na to zezwala lub tego wymaga, lub jeśli wyraziłeś ważną zgodę. 

W trakcie realizacji umowy o przeniesieniu zadań zawartej pomiędzy gminą Seebad Heringsdorf, działającą pod firmą KAISERBĘDER INSEL USEDOM a KTS, strony umowy postanowiły i uzgodniły, że wszelkie sprawy księgowe KTS będą prowadzone wspólnie przez KTS i in. -praca wewnętrzna, w szczególności związana z działalnością wewnętrzną, mająca na celu sprawne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów ludzkich w obszarze księgowości, wyposażonych w odpowiednie wyposażenie techniczne. Przetwarzanie i realizacja spraw księgowych KTS przez KTS i własną spółkę łącznie stanowi przetwarzanie danych osobowych na wspólną odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

II. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? 

Organami odpowiedzialnymi zgodnie z art. 4 nr 7 RODO za operacje przetwarzania danych, które mają miejsce w ramach relacji brokerskiej, są: 

KaiserbäderTourismusService GmbH (KTS), Waldstraße 1 w 17429 Seebad Bansin 

i 

gmina Seebad Heringsdorf, działająca pod firmą KAISERBĘDER INSEL USEDOM, Waldstraße 1, 17429 Seebad Bansin. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z ochroną danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych. 

Wspólny inspektor ochrony danych Stowarzyszenie Celowe ds. Administracji Elektronicznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (eGo-MV) Eckdrift 103, 19061 Schwerin Telefon +49 (0)385 / 77 33 47 -51 

E-mail: datenschutz@ego-mv.de 

III. Jakie prawa przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą? 

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo 

 • w celu uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych na Twój temat, art. 15 RODO; 
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, art. 16 RODO; 
 • do usunięcia danych osobowych, art. 17 RODO; 
 • do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO; 
 • w sprawie przenoszenia danych, art. 20 RODO oraz 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, art. 21 RODO. 

Ponadto zgodnie z art. 20 RODO możesz żądać odebrania danych i przekazania ich innemu odpowiedzialnemu organowi, np. nowemu pracodawcy. Wreszcie, zgodnie z art. 77 RODO, masz prawo złożyć skargę do odpowiedzialnego organu ochrony danych: 

Pełnomocnik stanu ds. ochrony danych i wolności informacji Meklemburgia-Pomorze Przednie, Werderstrasse 74a, 19055 Schwerin – e-mail: info@datenschutz-mv.de. 

IV. Jakie dane przetwarzamy? 

Realizacja stosunku pośrednictwa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. To jest: 

– Twoje dane podstawowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera b RODO, § 10 ustawy o ochronie danych osobowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dane podstawowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu stosunku agencyjnego z Państwem i upłynięciu kolejnych trzech lat od końca roku, w którym nastąpiło rozwiązanie. 

– Twoje dane bankowe. 

V. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

Dane podstawowe przetwarzane są w celu realizacji istniejącej z Państwem relacji pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO i art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 

Możemy przetwarzać Twoje dane podstawowe również w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlegamy; Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO. Te obowiązki prawne obejmują w szczególności wymagane od nas raporty dla organów (podatkowych). 

W niezbędnym zakresie przetwarzamy Twoje dane poza realizacją stosunku agencyjnego i wypełnieniem obowiązków prawnych mających na celu ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich; Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasze uzasadnione interesy obejmują: 

 • Wewnętrzne procesy firmowe dotyczące wewnętrznego zarządzania danymi gości 
 • dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych; 
 • zapobieganie przestępstwom i dochodzenie w ich sprawie; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych, z których korzystamy; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa budynku i obiektu. 

W zakresie, w jakim wymienione kategorie danych zawierają szczególne rodzaje danych osobowych (np. dane dotyczące zdrowia lub dane społeczne), przetwarzamy je w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych w zakresie przewidzianym przez prawo; Odbywa się to na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. 

W zakresie, w jakim dajemy Ci możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu lub w trakcie relacji stażowej, dane zawarte w zgodzie przetwarzamy w celach określonych w zgodzie; Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Jeżeli zgoda dotyczy przetwarzania szczególnych rodzajów danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia), przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 a) RODO. 

Uwaga! 

 • Udzielenie nam zgody jest zawsze dobrowolne i ani udzielenie, ani późniejsze cofnięcie zgody nie ma negatywnych konsekwencji dla realizacji stosunku stażowego; 
 • że niewyrażenie zgody lub jej późniejsze cofnięcie może jednak skutkować konsekwencjami, o których poinformujemy Cię przed wyrażeniem zgody oraz 
 • że w każdej chwili możesz odwołać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość, na przykład wysyłając wiadomość pocztą, faksem lub e-mailem. 

VI. Czy masz obowiązek podać dane? 

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt IV, jest niezbędne do zawarcia relacji brokerskiej i jej realizacji pomiędzy Tobą a nami, chyba że przy zbieraniu tych danych wyraźnie zaznaczymy inaczej. Bez podania tych danych nie możemy zawrzeć i realizować z Tobą umowy agencyjnej. 

Jeżeli zbieramy również od Ciebie dane osobowe, poinformujemy Cię przy ich zbieraniu, czy podanie tych informacji jest wymagane przepisami prawa, umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy (w szczególności umowy brokerskiej). Generalnie identyfikujemy informacje, które są podawane dobrowolnie i nie wynikają z żadnego z ww. obowiązków lub nie są wymagane do zawarcia umowy. 

VII. Kto otrzymuje Twoje dane? 

Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez KTS na wspólną odpowiedzialność wraz z własną spółką. W związku z powyższym KTS i spółka zawarły umowę zgodnie z art. 26 RODO regulującą przetwarzanie danych osobowych w ramach wspólnej odpowiedzialności. Informacje zgodnie z art. 26 II 2 RODO zostaną Państwu udostępnione poniżej (zgodnie z sekcją IIX. niniejszego dokumentu).

W zależności od rodzaju danych osobowych dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko określone działy/komórki organizacyjne. Dotyczy to w szczególności księgowości finansowej, a w przypadku danych generowanych poprzez infrastrukturę informatyczną – w pewnym zakresie także działu IT. Dzięki koncepcji roli i uprawnień dostęp w ramach KTS i własnej działalności firmy jest ograniczony do tych funkcji i zakresu, które są niezbędne do danego celu przetwarzania. 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe także podmiotom trzecim spoza naszej firmy, w zakresie dozwolonym przez prawo. Do tych zewnętrznych odbiorców zaliczają się zaangażowani przez nas usługodawcy, którzy świadczą dla nas usługi na podstawie odrębnej umowy, co może obejmować również przetwarzanie danych osobowych, a także podwykonawców naszych usługodawców zaangażowanych za naszą zgodą; podmioty niepubliczne i publiczne, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych ze względu na obowiązki prawne, partnerzy biznesowi, w zakresie, w jakim przekazanie danych osobowych (np. Twoich publicznych danych kontaktowych) jest niezbędne do realizacji relacji brokerskiej. 

Dane osobowe mogą być również przekazywane właściwym organom i sądom, a także prawnikom, audytorom, doradcom podatkowym, konsultantom ds. zarządzania i porównywalnym usługodawcom posiadającym szczególne zaufanie, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy. W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów użytkowania i jest dozwolone na mocy prawa o ochronie danych zgodnie z art. 6 RODO, sekcja 10 ustawy Mecklenburg-. Ustawa o ochronie danych osobowych województwa zachodniopomorskiego. 

Zgodnie z art. 28 RODO wszyscy przetwarzający zobowiązani są szczegółowymi gwarancjami umownymi do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. 

IIX. Czy dane są przekazywane do krajów spoza UE/EOG? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Nie planuje się przeniesienia do innych krajów (tzw. „krajów trzecich”). 

Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 26 ust. 2 zdanie 2 RODO 

I. Uwagi wstępne 

W trakcie realizacji umowy o przeniesieniu zadań zawartej pomiędzy gminą Seebad Heringsdorf, działającą pod nazwą KAISERBĘDER INSEL USEDOM, a KTS, obie strony postanowiły i uzgodniły, że wszelkie sprawy księgowe KTS będą prowadzone wspólnie przez KTS i wewnętrzny operacyjnej, w szczególności tych związanych z działalnością wewnętrzną, mających na celu sprawne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych w obszarach księgowości i kadr wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym. Przetwarzanie i realizacja spraw księgowych KTS przez KTS i działalność in-house łącznie stanowi przetwarzanie danych osobowych na wspólną odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i działalność in-house ma zatem charakter zawarta umowa zgodnie z art. 26 RODO Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wspólnej odpowiedzialności. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 zdanie 2 RODO podstawowe zasady niniejszej umowy są udostępniane osobom, których to dotyczy: 

II. Istota umowy zgodnie z art. 26 RODO 

Obowiązki w zakresie operacji przetwarzania danych oraz obowiązki związane z wypełnianiem obowiązków w zakresie ochrony danych są rozdzielone pomiędzy współadministratorów zgodnie z rodzajem czynności przetwarzania danych w następujący sposób: 

1. Obowiązki i odpowiedzialności dotyczące operacji przetwarzania 

Wewnętrznie obowiązki i odpowiedzialność w zakresie operacji przetwarzania pomiędzy współadministratorami są podzielone według faz przetwarzania danych w następujący sposób: 

(1) Za gromadzenie danych odpowiada KTS. 

(2) Za przechowywanie danych odpowiedzialna jest firma. 

(3) Spółka i KTS odpowiadają za zmianę i usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania oraz przeniesienie zgodnie z art. 20 RODO. 

(4) Za inne przetwarzanie odpowiedzialna jest firma. 

(5) Obie strony mogą wykorzystywać dane do celów określonych w niniejszej umowie. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność za informowanie osób, których dane dotyczą 

(1) KTS zapewnia realizację obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO. 

(2) Zgodnie z art. 13 RODO KTS bezpłatnie przekaże osobom, których dane dotyczą, niezbędne informacje w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, w jasnym i prostym języku. 

(3) W odniesieniu do osób, których to dotyczy (partnerów biznesowych, właścicieli hoteli, wynajmujących, klientów, gości), KTS wypełnia swój obowiązek przekazywania informacji zgodnie z art. 13 RODO, przekazując odpowiednie informacje w związku z zawarciem umowy świadczenia noclegu w systemie rezerwacji on-line lub w związku z zawarciem warunków zakwaterowania i zakwaterowania gości KTS. 

(4) Osobą kontaktową w KTS dla zainteresowanych osób jest: Thomas Heilmann, dyrektor zarządzający, e-mail: t.heilmann@kaiserbaeder-auf-usedom.de, zastępca: Kirstin May, zastępca zarządu, e-mail: kirstin.may@ kaiserbaeder- auf-usedom.de. 

3. Obowiązki i odpowiedzialności w zakresie realizacji pozostałych praw osób, których dane dotyczą 

(1) Spółka jest odpowiedzialna za przetwarzanie i odpowiadanie na wnioski w celu skorzystania z innych praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15 i nast. RODO („prawa osób, których dane dotyczą”). Prawa wynikające z art. 15 i nast. RODO obejmują w szczególności prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji, prawo do sprostowania i prawo do usunięcia. 

(2) Osobą kontaktową dla zainteresowanych osób w przedsiębiorstwie jest: Thomas Heilmann, dyrektor spa, e-mail: t.heilmann@kaiserbaeder-auf-usedom.de; Zastępca: Emelie Plessow, urzędnik administracji ogólnej, e-mail: emelie.plessow@kaiserbaeder-auf-usedom.de. 

Warunki korzystania

Organizowanie biletów na wydarzenia

Kontakt

Organizowanie biletów na wydarzenia
Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Nadmorski kurort Bansin

Dyrektor uzdrowiska: Thomas Heilmann
Protokół rejestrowy: Sąd Rejonowy Stralsund HRA 1310
NIP: DE203992698

Kontakt w sprawie pytań i sugestii dotyczących wydarzeń:
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:16 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 41
E-mail: events@kaiserbaeder-auf-usedom.de

B. Organizowanie biletów na wydarzenia

Własna działalność Łaźni Cesarskich na wyspie Uznam, zwanych dalej „EBw skrócie, jest organizatorem i pośrednikiem wydarzeń w cesarskich łaźniach na wyspie Uznam. To aktualny zakres imprez odbywa się poprzez system rezerwacyjny „Reservix”, zwany dalej również „systemami”, poprzez integrację na stronie internetowej łaźni cesarskich. Poniższe warunki, o ile zostały skutecznie uzgodnione, stają się treścią umowy na wydarzenie zawieranej pomiędzy nabywcą biletu, zwanym dalej klientem, a organizatorem w przypadku rezerwacji.

Obsługa sprzedaży biletów wstępu, zwanych dalej biletami, przez EB odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Zamawiając bilety lub vouchery, klient zleca EB realizację zakupu biletu w imieniu i na rachunek organizatora, w tym wysyłkę i płatność.

1. Przedmiot mediacji

1.1 Zakup biletu tworzy stosunek umowny między klientem a organizatorem w związku z uczestnictwem w wydarzeniu lub doświadczeniu. Ofertę zawarcia umowy klient składa z chwilą złożenia przez niego zamówienia na bilet.

1.2 Zakres obsługi imprezy wynika z potwierdzenia rezerwacji. Umowy pomocnicze zmieniające zakres usługi kontraktowej wymagają potwierdzenia.

2. Rezerwacja i zawarcie umowy

2.1 Wydarzenia oferowane w systemie są ofertami wiążącymi.Dokonując rezerwacji za pośrednictwem EB, zawierasz z organizatorem wiążącą umowę dotyczącą imprezy, zawierającą niniejsze warunki imprezy. Natychmiast otrzymasz potwierdzenie rezerwacji dotyczące Twojej rezerwacji.

2.2 Imprezy oferowane w systemie można rezerwować za pośrednictwem strony internetowej Cesarskich Uzdrowisk oraz na miejscu w punktach informacji turystycznej:

Informacja turystyczna Ahlbeck
Dünenstrasse 45
17419 Nadmorski kurort Ahlbeck
Telefon: 038378 499 350
E-mail: ahlbeck@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Informacja turystyczna Heringsdorf
Delbrückstrasse 69
17424 Seebad Heringsdorf
Telefon: +038378 2451 XNUMX
E-mail: heringsdorf@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Informacja Turystyczna Bansin
Pensjonat / Na molo
17429 Nadmorski kurort Bansin
Telefon: +038378 47050 XNUMX
E-mail: bansin@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Strona internetowa: https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/kalendarz imprez/

2.3 W przypadku rezerwacji dokonywanych przez klienta online (za pośrednictwem strony internetowej), do zawarcia umowy zastosowanie mają:

 1. Proces rezerwacji online jest wyjaśniany klientowi na odpowiedniej stronie internetowej. Aby zarezerwować wydarzenie, należy to potwierdzić przyciskiem [Rezerwuj] W razie potrzeby należy wybrać datę i początek wydarzenia. W każdym przypadku należy określić liczbę uczestników. Po zatwierdzeniu przycisku [Rezerwuj] rezerwacja wydarzenia zostaje zapisana w tzw. elektronicznym koszyku zakupów.
 2. Klient ma do dyspozycji odpowiednią opcję korekty, aby poprawić swoje wpisy, usunąć lub zresetować formularz rezerwacji online, którego użycie jest wyjaśnione. Alternatywnie, klient może usunąć zawartość swojego elektronicznego koszyka, w którym wyświetlane są zdarzenia.
 3. Wiążąca rezerwacja imprezy jest możliwa tylko wtedy, gdy niezbędne informacje o kliencie (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) zostaną zapisane w koszyku, a proces zamówienia został zakończony poprzez płatność.
 4. Potwierdzając przycisk [Rezerwuj], akceptujesz wiążącą ofertę organizatora ze skutkiem wiążącym. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane na podany adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. Umowa na wydarzenie z odpowiednim organizatorem wchodzi w życie ze sprzedażą lub wysyłką biletu. Wysyłając potwierdzenie rezerwacji, klient ma możliwość zapisania i wydrukowania potwierdzenia rezerwacji.

3. Podstawy oferty organizatora/podstawa rezerwacji

3.1 Oferta organizatora i rezerwacja klienta opierają się na opisie wydarzenia oraz dodatkowych informacjach w systemie (np. data i godzina, miejsce wydarzenia, procedura).

3.2 Informacje o wydarzeniu, które nie zostały opublikowane przez EB lub organizatora nie wiążą organizatora i jego obowiązku wykonania, chyba że zostały dokonane w drodze wyraźnego porozumienia z klientem co do treści zobowiązania organizatora do wykonania.

4. Brak prawa do odstąpienia od umowy dla klienta

Klient jest informowany, że nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, nawet jeśli dokona wiążącej rezerwacji wydarzenia jako konsument zgodnie z przepisami ustawowymi (§ 312g ust. 2 nr 9 BGB). Każda wiążąca rezerwacja biletów jest zatem wiążąca natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji i zobowiązuje do niezwłocznego przyjęcia i opłacenia zamówionych biletów.

5. Ceny i opłaty

5.1 Ceny podane w systemie są cenami końcowymi i zawierają ustawowy podatek VAT. Całkowitą cenę i jej skład, w tym zawarty w niej ustawowy podatek VAT, Klient określa w elektronicznym koszyku podczas procesu zakupu. W zależności od wybranych przez klienta usług (m.in. metody płatności, metody wysyłki) ponoszone opłaty mogą się różnić. Potwierdzając przycisk (przycisk) „Zarezerwuj z kosztami” klient potwierdza ostateczne ceny i opłaty za bilety wymienione w koszyku oraz planowaną wysyłkę.

5.1 W przypadku skorzystania przez klienta z osobistej rezerwacji wydarzeń w informacji turystycznej, opłata manipulacyjna nie zostanie naliczona.

6. Płatność i dostawa

6.1 Wszystkie usługi świadczone przez EB w imieniu lub na rachunek organizatora w celu realizacji zakupu biletu pomiędzy klientem a organizatorem rozliczane są w cenie całkowitej.

6.2 Bilety na wydarzenia można kupić online za pośrednictwem strony internetowej lub na miejscu w biurach informacji turystycznej. Płatności można dokonać online za pomocą polecenia zapłaty SEPA, karty kredytowej i PayPal, możliwa jest również płatność gotówką na miejscu.

6.3 Płatności w walutach obcych lub czekiem krzyżowym nie są możliwe.

7. Podatek turystyczny

7.1 Jeśli klient uczestniczy w wydarzeniu w nadmorskich kurortach na wyspie Uznam, jest zobowiązany do uiszczenia podatku turystycznego zgodnie z Statuty gminy dotyczące poboru podatku turystycznego płacić.

7.2 Podatek turystyczny należy uiścić w kasach turystycznych lub w informacji turystycznej. Po opłaceniu opłaty klimatycznej klient otrzyma kartę uzdrowiskową (Karta Łaźni Cesarskich).

7.3 Udział w imprezach jest możliwy tylko z ważną kartą uzdrowiskową. Musi to być pokazane na żądanie.

8. Anulowanie i wycofanie

8.1 Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do imprez, których organizatorem jest wewnętrzne działanie Łaźni Cesarskich na Wyspie Uznam. Inni organizatorzy, mimo że ich oferty są ogłaszane za pośrednictwem wewnętrznej działalności Kaiserböder Insel Usedom, nie są związani tymi warunkami.

8.2 Bezpłatne anulowanie i/lub odstąpienie przez klienta od zakupu biletu jest możliwe tylko wtedy, gdy wyraźnie uzgodniono prawo do odstąpienia. Nie ma ustawowego prawa do anulowania i/lub odstąpienia od zakupu biletu klienta.

8.3 Nie ma wymiany biletów na imprezy ani wymiany na voucher.

8.4 Komercyjna odsprzedaż biletów na wydarzenia jest niedozwolona.

8.5 W przypadku konieczności wycofania się klienta po zakupie biletu, istnieje możliwość wskazania osoby zastępczej do wzięcia udziału w imprezie. W takim przypadku prosimy o kontakt.

W celu wyznaczenia osoby zastępczej do udziału w zarezerwowanym wydarzeniu prosimy o kontakt:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Nadmorski kurort Bansin

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:16 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 41
E-mail: events@kaiserbaeder-auf-usedom.de

8.6 W przypadku rezerwacji wydarzeń, których EB nie jest organizatorem, obowiązują warunki anulacji odpowiedniego partnera serwisowego/organizatora.

9. Wejście

9.1 Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko z ważnym biletem. To musi być pokazane.

9.2 Złożenie potwierdzenia zamówienia lub faktury bez okazania biletu nie uprawnia do wejścia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

10. Gwarancja i odpowiedzialność

10.1 EB jako organizator odpowiada za poprawność opisu usługi, sumienne przygotowanie, staranną realizację wydarzeń oraz za prawidłowe wykonanie zarezerwowanej usługi.

10.2 EB nie ponosi odpowiedzialności za usługi i/lub wydarzenia innych usługodawców/organizatorów, które są pośredniczone jako usługi zewnętrzne.

11. Odroczenie lub odwołanie wydarzenia

11.1 W przypadku przełożenia lub odwołania wydarzenia wszelkie roszczenia klienta należy dochodzić bezpośrednio przeciwko odpowiedniemu organizatorowi.

11.2 Czy bilet został zakupiony przez system rezerwacji? „Reservix” lub bezpośrednio przez reservix.de dokonane, w przypadku odwołania zarezerwowanej imprezy, cena biletu zostanie automatycznie zwrócona na konto wskazane przez klienta podczas zakupu biletu.

11.3 Przy zakupie biletu na wydarzenie na miejscu w jednym z centrów informacji turystycznej w Ahlbeck, Heringsdorf lub Bansin, w Domu Hansa Wernera Richtera w Bansin lub Villa Irmgard w Heringsdorfie, należy wypełnić formularz: Odwrócenie biletów na wydarzenie w przypadku odwołania wydarzenia  - wypełnić.

12. Polityka prywatności

O ile EB gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta podczas dokonywania zakupu biletu, EB będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Warunki korzystania

Wyprzedaż towarów

Kontakt

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Waldstrasse 1
17429 Nadmorski kurort Bansin

Dyrektor uzdrowiska: Thomas Heilmann
Protokół rejestrowy: Sąd Rejonowy Stralsund HRA 1310
NIP: DE203992698

Obsługa klienta w przypadku pytań, skarg i zażaleń:
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do XNUMX:XNUMX
Telefon: 038378 244 20
E-mail: shop@kaiserbaeder-auf-usedom.de

C. Sprzedaż towarów

Własna działalność Łaźni Cesarskich na wyspie Uznam, zwanych dalej „EB„skrócony, jest zarówno sprzedawcą, jak i Pośrednik towarów związanych z Łaźniami Cesarskimi lub wyspę Uznam, które są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego, oznaczone symbolem koszyka. Aktualny asortyment dostarczany jest za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego „WooCommerce”, zwanego dalej również „systemem”, poprzez integrację na stronie Łazienek Cesarskich. Poniższe warunki, o ile zostały skutecznie uzgodnione, stają się treścią umowy zawartej pomiędzy kupującym, zwanym dalej klientem, a EB jako sprzedawcą w przypadku zamówienia.

1. zakres

1.1 Poniższe ogólne warunki handlowe dotyczą wyłącznie stosunków handlowych między sprzedawcą a klientem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samozatrudniony (§ 13 BGB).

1.3 Odmienne warunki nie są uznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty i opis usług

2.1 Die Darstellung der Produkte w sklepie internetowym stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in Katalogen sowie auf den Websites des Verkäufers haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie.

2.2 Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że na produktach zaznaczono inaczej. Poza tym błędy pozostają zastrzeżone.

2.3 Informacje o oferowanym towarze, które nie zostały wystawione przez EB, nie wiążą sprzedającego i jego zobowiązania do wykonania, chyba że zostały dokonane w drodze wyraźnego uzgodnienia z klientem treści zobowiązania sprzedawcy do wykonania.

3. Proces zamawiania i zawarcie umowy

3.1 Klient może bez zobowiązań wybierać produkty z asortymentu sprzedawcy i gromadzić je w tzw. elektronicznym koszyku za pomocą przycisku [dodaj do koszyka]. Klient może następnie użyć przycisku [Przejdź do kasy] w koszyku, aby zakończyć proces składania zamówienia.

3.2 Za pomocą przycisku [Kup] klient składa wiążącą prośbę o zakup towarów znajdujących się w koszyku. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

3.3 Sprzedawca następnie przesyła Klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, w którym ponownie pojawia się zamówienie Klienta i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru tylko dokumentuje, że zamówienie klienta dotarło do sprzedawcy i nie stanowi przyjęcia zgłoszenia.Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca w ciągu 2 dni wyśle ​​klientowi zamówiony produkt, przekaże go lub przesyłka dotrze do klienta potwierdzona w ciągu 2 dni drugim e-mailem, ekspresowym potwierdzeniem zamówienia lub przesłaniem faktury.

3.4 Jeżeli sprzedający dopuszcza płatność z góry, umowa zostaje zawarta z chwilą podania danych bankowych i wezwania do zapłaty. W przypadku nieotrzymania płatności przez sprzedawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, nawet po ponownym wezwaniu, sprzedawca odstępuje od umowy, co powoduje, że zamówienie traci ważność i sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczyć. Zamówienie jest wówczas realizowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. Rezerwacja pozycji w przypadku przedpłaty jest zatem dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki

4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedającego zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

4.2 Oprócz podanych cen sprzedawca nalicza koszty wysyłki za dostawę. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane kupującemu na osobnej stronie informacyjnej oraz w ramach procesu składania zamówienia.

5. Sposoby i opcje płatności

5.1 Klient ma możliwość wyboru spośród dostępnych sposobów płatności w ramach i przed zakończeniem procesu składania zamówienia.

5.2 W ramach usługi płatności PayPal Plus oferujemy różne metody płatności jako usługę PayPal. Zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Tam możesz wprowadzić swoje dane dotyczące płatności, potwierdzić wykorzystanie swoich danych przez PayPal oraz polecenie płatności do PayPal.

 1. Płatność z góry: Płacisz przelewem. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mailem fakturę zawierającą numer zamówienia i numer naszego konta, na które należy przelać określoną kwotę, podając numer zamówienia. Wysyłka zostanie rozpoczęta, gdy tylko Twoja płatność zostanie odnotowana na naszym koncie.
 2. Płatność przez PayPal: Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, musisz być tam zarejestrowany, aby móc zapłacić fakturę, lub musisz najpierw zarejestrować się i uwierzytelnić się swoimi danymi płatności. Transakcja płatnicza jest realizowana automatycznie przez PayPal natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 3. Płatność za pomocą polecenia zapłaty SEPA (przez Paypal Plus): Jeśli wybierzesz metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, nie musisz być zarejestrowany w systemie PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Potwierdzając zlecenie płatnicze, udzielasz PayPalowi upoważnienia do polecenia zapłaty. PayPal poinformuje Cię o terminie obciążenia konta (tzw. prenotyfikacja). Przesyłając upoważnienie do polecenia zapłaty natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego, PayPal zwraca się do swojego banku o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana i Twoje konto zostaje obciążone. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatność kartą kredytową (przez PayPal Plus): Jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową, nie musisz być zarejestrowany w PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona przez firmę obsługującą Twoją kartę kredytową na żądanie PayPal, a Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po potwierdzeniu zlecenia płatniczego i po legitymacji użytkownika jako prawowitego posiadacza karty. Więcej informacji uzyskasz w trakcie składania zamówienia.
 5. Płatność faktury (przez PayPal Plus): Jeśli wybrałeś metodę płatności faktury, nie musisz być zarejestrowany w PayPal, aby móc zapłacić kwotę faktury. Po pomyślnym sprawdzeniu adresu i zdolności kredytowej oraz złożeniu zamówienia przenosimy nasze roszczenie na PayPal. W takim przypadku możesz zapłacić PayPal tylko ze skutkiem umorzenia długów. Oprócz naszych warunków, zasady i warunki PayPal oraz oświadczenie o ochronie danych mają zastosowanie do przetwarzania płatności przez PayPal. Dalsze informacje i pełne warunki PayPal dotyczące zakupu na konto można znaleźć tutaj: Ogólne warunki korzystania z PayPal przy zakupie na konto.

5.3 Jeśli dostawcy zewnętrzni są zlecani do przetwarzania płatności, np. Paypal, obowiązują ich ogólne warunki.

5.4 Jeżeli termin płatności jest ustalony zgodnie z kalendarzem, klient już zwleka z przekroczeniem terminu. W takim przypadku klient musi zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.

5.5 Obowiązek zapłaty przez klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę dalszych odszkodowań za zwłokę.

5.6 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone lub uznane przez sprzedawcę. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

6. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu dokonania pełnej zapłaty.

7. Dostępność produktu, informacje o wysyłce i dostawa

7.1 W przypadku uzgodnienia przedpłaty dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

7.2 Przedmioty oferowane przez Imperial Spa mogą mieć różną dostępność:

 • W magazynie: Artykuł jest dostępny w magazynie. Wyślemy Ci to tak szybko, jak to możliwe.
 • Limitowana: artykuł jest dostępny tylko w określonej ilości. W zależności od dostępności wyślemy Ci go tak szybko, jak to możliwe.
 • Brak w magazynie: Nie wiadomo, czy i kiedy ta pozycja będzie ponownie dostępna.
 • Dostępne wkrótce: przedmiot będzie wkrótce dostępny do zamówienia. Jednak konkretna data publikacji artykułu może nie być dostępna.

Informacje o dostępności generalnie odnoszą się do poszczególnych pozycji. Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden przedmiot, pamiętaj, że może to wpłynąć na czas wysyłki i dostawy.

Jeżeli nie wszystkie zamówione produkty znajdują się w magazynie, sprzedawca ma prawo do częściowych dostaw na własny koszt, o ile jest to uzasadnione dla klienta.

7.3 Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca nie dostarczył tego towaru przez swojego dostawcę z nie swojej winy, sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta i ewentualnie zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeżeli żaden porównywalny produkt nie jest dostępny lub klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie już zapłacone wynagrodzenie.

7.4 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z winy kupującego pomimo trzech prób dostawy, sprzedający może odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

7.5 Nasze artykuły mogą być wysyłane do następujących krajów:

 • Wysyłka na terenie Niemiec

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone wyłącznie na adres dostawy na terenie Niemiec. Dostawa przez Hermes odbywa się zazwyczaj 1-3 dni robocze po wysłaniu zamówienia. Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 5,95 €. Od kwoty zamówienia 29,00 € zamówienie jest wolne od kosztów wysyłki.

 • Dostawa na terenie UE

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone tylko na adres dostawy w jednym kraju. Dostawa przez Hermes odbywa się zwykle 3-10 dni roboczych po wysłaniu zamówienia.

Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 18,90 €.

 • Dostawa do Szwajcarii

Wszystkie zamówienia wysyłamy standardową wysyłką Hermes. Wysyłka premium i przesyłki ekspresowe nie są możliwe. Odpowiedzialność do wartości 500,00 € i śledzenie przesyłki są zawarte w zamówieniu.

Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego Imperial Baths może zostać dostarczone tylko na adres dostawy w jednym kraju. Dostawa przez Hermes odbywa się zwykle 3-10 dni roboczych po wysłaniu zamówienia.

Koszty wysyłki obliczamy według ryczałtowej stawki 31,90 €.

7.6 Przepisy celne

W przypadku wysyłki do obszaru Wspólnoty Unii Europejskiej (UE) zwykle nie jest wymagana deklaracja celna. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE (m.in. do Szwajcarii) deklaracja celna jest wypełniana i dołączana do paczki w torbie wysyłkowej na zewnątrz.

7.7 Ograniczenia dostawy

W pewnych okolicznościach przedmioty nie mogą być dostarczane do stacji pakowania, ponieważ przegródki stacji pakowania mogą przechowywać tylko paczki do określonego rozmiaru.

8. Gwarancja na wady i gwarancja

8.1 Gwarancja oparta jest na przepisach prawa.

8.2 Gwarancja istnieje na towary dostarczone przez sprzedawcę tylko wtedy, gdy została wyraźnie udzielona. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. Śledzenie i odpowiedzialność

9.1 Odpowiedzialność wynosi do 500,00 €, zlecenie wysyłki/odbioru nr. zostaną Ci przekazane e-mailem po wysłaniu przez Hermes.

9.2 Biżuteria podlega papierom wartościowym klasy II i dlatego jest zawsze wysyłana indywidualnie, z odpowiedzialnością do wartości 500,00 EUR i śledzeniem. Jeśli zamówiłeś więcej niż jeden przedmiot, pamiętaj, że może to wpłynąć na czas wysyłki i dostawy.

9.3 Następujące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności sprzedawcy za szkody, niezależnie od innych ustawowych wymogów dotyczących uprawnień:

 1. Sprzedający ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 2. Sprzedający odpowiada ponadto za lekkie niedbalstwo naruszenia istotnych obowiązków, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy w pierwszym miejsce i na którego zgodności klient regularnie polega. W takim przypadku jednak sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za przewidywalne, typowe dla umowy szkody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za lekkie zaniedbanie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzedzających.
 3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, za wady po udzieleniu gwarancji na jakość produktu oraz za wady podstępnie ukryte. Odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
 4. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

10. Naprawy

Świadczymy usługi naprawcze tylko dla artykułu Kaiserbadering z Niessing. W przypadku konieczności naprawy zakupionego u nas pierścionka prosimy o kontakt:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Sklep on-line
Waldstrasse 1
17429 Nadmorski kurort Bansin

Telefon: 038378 244 20
E-mail: shop@kaiserbaeder-auf-usedom.de

11. Powrót

Jeśli chcesz zwrócić przedmioty, użyj tego Formularz zwrotu i dołącz go do opakowania. Należy pamiętać, że ten formularz nie jest warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, a jedynie upraszcza przetwarzanie zwrotu.

Prosimy o przesłanie towaru ofrankowanego na adres:

Własna działalność łaźni cesarskich na wyspie Uznam
Sklep on-line
Waldstrasse 1
17429 Nadmorski kurort Bansin

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient. Prosimy o powstrzymanie się od wysyłania przedmiotów nie bezpłatnych.

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu, w ciągu 14 dni roboczych otrzymasz kwotę do zwrotu lub żądaną alternatywną pozycję, jeśli jest dostępna.

12. Przechowywanie tekstu umowy

12.1 Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania swojej przeglądarki w ostatnim kroku zamówienia.

12.2 Sprzedawca przesyła również Klientowi potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje również kopię regulaminu wraz z polityką anulacji oraz informacją o kosztach wysyłki oraz warunkach dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone przez siebie zamówienia w swoim obszarze profilu. Ponadto zapisujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

13. Polityka prywatności

O ile EB gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta podczas sprzedaży towarów, EB będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych.

14. Jurysdykcja, obowiązujące prawo, język umowy

14.1 Miejscem jurysdykcji i wykonania jest siedziba Sprzedawcy, jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym funduszem specjalnym.

14.2 Językiem umowy jest język niemiecki.

15. Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust.1 ODR-VO i § 36 VSBG:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.