Ochrona danych Łaźnie cesarskie Uznam

1. Informacja o zbieraniu danych osobowych

Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/ (Strona internetowa"). Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 nr 1 RODO). W szczególności obejmuje to kategorie danych wymienione w punkcie 3. a) niniejszej informacji o ochronie danych.

2. Osoba odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Usługodawcą odpowiedzialnym za ochronę danych w rozumieniu Art. 4 nr 7 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie „RODO”) do przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej jest:

Imperial Baths Tourism Service GmbH
Dyrektor Zarządzający: Thomas Heilmann
Waldstrasse 01
17429 Nadmorski kurort Bansin

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do XNUMX:XNUMX
Telefon: +038378 24420 XNUMX
E-mail: info@kaiserbaeder-auf-usedom.de.

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych bezpośrednio przez

Wspólny Inspektor Ochrony Danych

Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV)
Eckdrift 103, 19061 Schwerin
Telefon: +0385 77 33 47 51 -XNUMX 

E-mail: datenschutz@ego-mv.de

3. Przetwarzanie danych osobowych

W ramach realizacji naszych zadań przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach wynikających z normy prawnej i do których jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) DSGVO w związku z m.in. Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 f. RODO).W niektórych przypadkach jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przekazania danych osobowych podmiotom trzecim strony (np. organy, w indywidualnych przypadkach również osoby prywatne). Transmisja może odbywać się na podstawie ustawowych zezwoleń na transmisję lub na podstawie zgody.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wykonania zadania. Następnie dane zostaną usunięte lub zniszczone w rozsądnym terminie i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Dłuższe przechowywanie jest dozwolone w celach archiwizacyjnych. Arkusz informacyjny na temat zbierania danych z formularzem rejestracyjnym zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

a) Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej

Kiedy wchodzisz na tę stronę internetową przy kolejnej wizycie wyłącznie w celach informacyjnych, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej, który jest obsługiwany przez naszego dostawcę usług hostingowych z siedzibą w UE. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika serwera. Następujące informacje są rejestrowane bez jakichkolwiek działań z Twojej strony i przechowywane przez naszego dostawcę usług hostingowych, który jest naszym podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Art. 28 RODO, do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • Imię
 • odwiedzana witryna internetowa, otwierany plik,
 • data i godzina pobrania,
 • ilość przesłanych danych,
 • Powiadomienie o pomyślnym pobraniu, typie i wersji przeglądarki,
 • system operacyjny użytkownika,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Adres IP i dostawca żądający.

Dane te są gromadzone w celu utrzymania funkcjonalności strony internetowej oraz do oceny statystycznej i, jeśli to konieczne, oceniane pod kątem wewnętrznego rozwiązywania problemów.Ponadto wymienione dane są dalej przetwarzane w celu optymalizacji naszej strony internetowej, stałego bezpieczeństwa i stabilności strony internetowej oraz podłączonych systemów informatycznych oraz dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.Dane zapisane w plikach logów serwera zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie poza tym. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane tak, że nie jest już możliwe przypisanie klienta dzwoniącego.Zbieranie danych opisanych powyżej i przechowywanie danych w plikach logów serwera jest bezwzględnie konieczne do działania Strona internetowa. W konsekwencji nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu dla użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów dostarczania i optymalizacji zawartości serwisu oraz bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także śledzenia cyberataków.

b) Formularz rezerwacji zakwaterowania

Na stronie internetowej w sekcji „Zakwaterowanie” oferujemy użytkownikom możliwość rezerwacji noclegów w Imperial Spa za pośrednictwem systemu rezerwacji i rezerwacji online „in-web” z odpowiednim hotelem/pensjonatem/właścicielem za opłatą, podając osobiste dane. Zapewniamy rezerwację zakwaterowania za pośrednictwem strony internetowej jako usługę pośredniczącą. Jeśli zarezerwujesz zakwaterowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane zostaną wprowadzone do maski wprowadzania udostępnionej przez nas na naszej stronie internetowej (system rezerwacji i rezerwacji online „w sieci”) i zapisane. Przekazujemy dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy. Dane są przekazywane: do hotelu/pensjonatu/właściciela, który zarezerwowałeś, do operatora systemu rezerwacji i systemu rezerwacji online „in-web” DS - Destination Solution GmbH, który jest naszym podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Art. 28 DSGVO. W ramach procesu rezerwacji noclegu zbierane są następujące dane osobowe:

 • Anrede
 • Tytuł
 • imię
 • nazwisko
 • Droga
 • Kod pocztowy
 • Wohnort
 • Kraj
 • Telefon
 • Adres e-mail.

Przetwarzanie wymienionych danych jest niezbędne w celu zorganizowania rezerwacji zakwaterowania i rezerwacji zakwaterowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b. RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane wymagane do realizacji umowy pośrednictwa zakwaterowania będą przechowywane do czasu całkowitego wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy pośrednictwa, z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń gwarancyjnych. Ponadto dane są przechowywane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być ogólnie ustalone, ale muszą być ustalane indywidualnie dla zawartej umowy i stron umowy.

Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy pośrednictwa w wynajmie zakwaterowania, dane można usunąć przedwcześnie tylko wtedy, gdy nie ma przeciwnych zobowiązań umownych lub prawnych.

c) Formularz rezerwacji biletów na wydarzenia za pośrednictwem Reservix GmbH

W sekcji „Wydarzenia” oferujemy użytkownikom możliwość zakupu biletów na wydarzenia poprzez podanie danych osobowych. Sama rezerwacja jest dokonywana bezpośrednio przez Reservix GmbH, Humboldtstraße 2, 79098 Freiburg, Niemcy. Opuszczasz naszą stronę internetową, gdy tylko klikniesz „Link do sprzedaży biletów” na naszej odpowiedniej stronie wydarzenia, a następnie znajdziesz się na stronie internetowej obsługiwanej przez Reservix GmbH.

Jeśli użyjesz go do zakupu biletu na wydarzenie, dane zostaną wprowadzone do maski wprowadzania udostępnionej przez Reservix GmbH i przesłane do Reservix GmbH i tam przechowywane. Więcej informacji na temat postępowania z danymi można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Reservix GmbH tutaj jest dostępny. Następujące dane osobowe użytkownika są nam udostępniane w ramach procesu składania zamówienia i rezerwacji przez Reservix GmbH w celu realizacji rezerwacji:

 • Anrede
 • imię
 • nazwisko
 • Telefon
 • Adres E-Mail
 • Adres (nazwa ulicy, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • Nie otrzymujemy od użytkownika żadnych danych dotyczących płatności.

Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne, aby móc wywiązać się z umowy kupna jednego (lub więcej) biletu na wydarzenie z użytkownikiem lub wykonać środki przedumowne podjęte na żądanie użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b. RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dane wymagane do realizacji umowy kupna będą przechowywane do czasu pełnego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna, z uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń gwarancyjnych. Ponadto dane są przechowywane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być ogólnie ustalone, ale muszą być ustalane indywidualnie dla zawartej umowy i stron umowy.

d) Formularz zamówienia towaru (sklep internetowy)

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zakupu towarów (np. pamiątek z łaźni cesarskich) poprzez podanie danych osobowych w sklepie internetowym prowadzonym przez wewnętrzną spółkę wyspy Uznam, Waldstraße 1, 17429 Seebad Bansin. Jeśli kupujesz towary w sklepie internetowym, dane są wprowadzane do maski wprowadzania udostępnionej przez firmę wewnętrzną Kaiserbades Insel Usedom dla „Dane do faktury”, dla „Dostawy, jeśli adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego” i dla „ Sposób płatności” i przesłany do wewnętrznej firmy Kaiserbades Wyspa Uznam. Nie otrzymujemy żadnych danych. Przekazywanie danych przez zakład Kaiserbade Insel Usedom odbywa się tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania umowy. Dane będą przekazywane w następujących przypadkach: 1) Dane adresowe do firm przewozowych w celu dostarczenia zakupionego towaru. Firmy spedycyjne przetwarzają te dane w ramach realizacji zlecenia spedycyjnego jako osoba odpowiedzialna za ochronę danych; 2) Dane płatnicze do PayPal w celu realizacji płatności. Tylko PayPal jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych przez PayPal zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Następujące dane osobowe są gromadzone w ramach procesu zamawiania i zakupu przez wewnętrzną działalność Kaiserbades Insel Usedom:

(1) Informacje o szczegółach rozliczeniowych:

 • Anrede
 • imię
 • nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Kraj
 • Adres (nazwa ulicy, kod pocztowy i miasto)
 • Telefon
 • Adres E-Mail
 • Pole wyboru umożliwiające otwarcie konta klienta

(2) Informacje o dostawie, jeśli adres dostawy różni się od adresu rozliczeniowego:

 • Anrede
 • imię
 • nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Kraj
 • Adres odbiorcy (nazwa ulicy, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu użytkownika

(3) Informacje o sposobie płatności:

Możesz wybrać między metodami płatności: przedpłata/przelew bankowy, PayPal, polecenie zapłaty SEPA przez PayPal Plus), karta kredytowa (przez PayPal Plus) i faktura (przez PayPal Plus). W ramach usługi płatniczej PayPal Plus, wewnętrzna działalność Łaźni Cesarskich na wyspie Uznam oferuje różne metody płatności jako usługę PayPal. Dostawcą tych usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal. Aby skorzystać z tej usługi, Paypal przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także dane karty kredytowej lub konta bankowego. Tylko PayPal jest odpowiedzialny za przetwarzanie tych danych przez PayPal zgodnie z przepisami o ochronie danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i warunków korzystania z serwisu PayPal można znaleźć w polityce prywatności firmy PayPal tutaj jest dostępny.

Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne, aby móc wywiązać się z umowy kupna zawartej przez firmę Kaiserbade Insel Usedom z użytkownikiem lub wykonać środki przedumowne, które zostały podjęte na żądanie użytkownika . Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b. RODO.

Dane zostaną usunięte przez wewnętrzną działalność Kaiserbades Insel Usedom, gdy nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dotyczy to danych gromadzonych w celu utworzenia konta klienta, jeśli konto klienta zostanie zlikwidowane lub zmodyfikowane. Dane wymagane do realizacji umowy kupna będą przechowywane do czasu całkowitego wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna, z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń gwarancyjnych przez zakład Kaiserbade Insel Usedom. Ponadto dane są przechowywane w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych przez wewnętrzną działalność Kaiserbades Insel Usedom. Okresy przechowywania, których należy przestrzegać, nie mogą być ogólnie ustalone, ale muszą być ustalane indywidualnie dla zawartej umowy i stron umowy.
Jako użytkownik masz możliwość zamknięcia swojego konta klienta w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz zmienić przechowywane dane o Tobie. Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy kupna lub do wykonania działań przed zawarciem umowy, dane można usunąć przedwcześnie tylko wtedy, gdy nie ma przeciwnych zobowiązań umownych lub prawnych.

Twoje dane są przesyłane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Masz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez e-mail info@kaiserbaeder-auf-usedom.de unieważnić. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.

e) Kontaktowy adres e-mail

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail, dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. Dane wykorzystujemy wyłącznie do przetwarzania rozmowy z Tobą.

Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane i przetwarzane w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust.1 zdanie 1 lit.b. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z kontaktu drogą e-mailową służy wyłącznie realizacji kontaktu. W tym przypadku istnieje również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że omawiane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

4. Ciasteczko Borlabs

Używamy niezbędnego technicznie pliku cookie Borlabs od naszego usługodawcy Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Niemcy, w celu uzyskania i udokumentowania niezbędnej zgody na korzystanie z narzędzi. Twoja zgoda, którą wyraziłeś podczas pierwszej wizyty na tej stronie, zostanie zapisana i udokumentowana.

Plik cookie Borlabs ustawia tylko niezbędne technicznie pliki cookie (plik cookie Borlabs). W przypadku wejścia na naszą stronę internetową przechowywane są następujące dane: Twoja zgoda lub cofnięcie zgody na ustawienie plików cookie, plik cookie ustawiony przez Borlabs Cookie w Twojej przeglądarce, termin i wersja pliku cookie, domena i ścieżka witryny WordPress, adres IP i UID. UID to identyfikator generowany losowo. Te dane nie są przekazywane do dostawcy Borlabs Cookie.

Zebrane dane zostaną usunięte po upływie roku od zakończenia korzystania z serwisu, chyba że poprosisz nas o ich wcześniejsze usunięcie lub samodzielnie usuniesz plik cookie Borlabs. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/.

Plik cookie Borlabs służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Wtyczki

a) WooCommerce

Ta strona korzysta z wtyczki WordPress Woocommerce Germanized od dostawcy Automattic Inc., 60, 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, aby zapewnić płynną sprzedaż produktów w sklepie internetowym.

Informacje, które aktywnie wpisujesz w pole tekstowe w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Kaiserbades Insel Usedom, na przykład jeśli zamawiasz coś przy kasie w kasie (tytuł (opcjonalnie), imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj/region, ulica i numer domu, mieszkanie/apartament/pokój itp. (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, telefon (opcjonalnie), adres e-mail i dane do płatności) są przekazywane do Imperial Łaźnie na wyspie Uznam. przekazywane.

Istnieją również dane, które wtyczka Woocommerce automatycznie zbiera od Ciebie w plikach dziennika serwera: adres IP, informacje o przeglądarce, domyślne ustawienie języka, data i godzina dostępu do sieci. Woocommerce ustawia również pliki cookie w przeglądarce i wykorzystuje technologie, takie jak znaczniki pikselowe (sygnały nawigacyjne), aby wyraźnie zidentyfikować Cię jako użytkownika. Woocommerce używa wielu różnych plików cookie, które są ustawiane w zależności od działań użytkownika. Oznacza to, że jeśli na przykład umieścisz produkt w koszyku, zostanie ustawiony plik cookie, dzięki któremu produkt pozostanie w koszyku, nawet jeśli opuścisz naszą stronę internetową i wrócisz później.

Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne, aby móc sprzedawać produkty w sklepie internetowym firmy Kaiserbade Insel Usedom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) zdanie 1 lit. b) RODO.

b) Statystyki WP

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki analitycznej WordPress WP Statistics. Dzięki WP Statistics możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Zbieramy pliki dziennika (adres IP, strona odsyłająca, używana przeglądarka, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli na naszej witrynie (np. kliknięcia i wyświetlenia). Wszystkie zebrane dane są całkowicie anonimowe i przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze. Twój adres IP zostanie również zanonimizowany. Identyfikacja osobista odwiedzającego nie jest zatem możliwa, nawet retrospektywnie.

Na przykład WP Statistics może służyć do mierzenia, ilu odwiedzających odwiedziło naszą stronę internetową i jaka część z nich korzystała ze smartfona.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraziłeś w banerze cookie. W każdej chwili możesz to odwołać w stopce naszego serwisu w ustawieniach plików cookies ze skutkiem na przyszłość.

c) Mapy Google

Korzystamy z usługi map Google Maps na naszej stronie internetowej, która jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain dla wszystkich innych Użytkownicy Widok, CA 94043, USA ("Google"). Aby materiał mapy Google, z którego korzystamy, był zintegrowany i wyświetlany w Twojej przeglądarce internetowej, Twoja przeglądarka internetowa musi połączyć się z serwerem Google, który może również znajdować się w USA, kiedy otwierasz stronę kontaktową. Dzięki temu Google otrzymuje informację, że strona kontaktowa naszej witryny internetowej została uzyskana z adresu IP Twojego urządzenia.

Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą mogłeś wyrazić w banerze cookie na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO oraz na przesyłanie danych zgodnie z art. 49 ust. 1 ust. 1 lit. a RODO. Zagrożenia związane z transmisją danych do krajów trzecich znajdują się w sekcji 6. Bez Twojej zgody nie nastąpi połączenie z serwerami Google. Zgodę możesz w każdej chwili odwołać w stopce naszego serwisu w ustawieniach plików cookies ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli wywołasz usługę map Google na naszej stronie internetowej, będąc zalogowanym do swojego profilu Google, Google może również powiązać to wydarzenie z Twoim profilem Google. Jeśli nie chcesz być przypisany do swojego profilu Google, musisz wylogować się z Google przed wywołaniem naszej strony kontaktowej. Google przechowuje Twoje dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i spersonalizowanego wyświetlania Map Google. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu danych, kontaktując się z Google.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. oraz dodatkowe warunki korzystania z Map Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/.

6. Oko zdolne

Eye-Able® to oprogramowanie firmy Web Inclusion GmbH, które gwarantuje wszystkim ludziom dostęp do informacji w Internecie bez barier. Wymagane do tego pliki, takie jak JavaScript, arkusze stylów i obrazy, są ładowane z zewnętrznego serwera. Gdy funkcje są aktywne, Eye-Able używa lokalnej pamięci przeglądarki do zapisania ustawień. Wszystkie ustawienia są zapisywane tylko lokalnie i nie są przesyłane dalej.

Aby udaremnić ataki i świadczyć nasze usługi w czasie zbliżonym do rzeczywistego, Eye-Able® korzysta z sieci dostarczania treści (CDN) firmy BunnyWay doo (Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, Słowenia). Są one wykorzystywane w celu realizacji umowy z naszymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wszystkie przesyłane dane i serwery pozostają przez cały czas w UE, aby umożliwić przetwarzanie zgodne z ochroną danych zgodnie z DSGVO. Web Inclusion GmbH nigdy nie gromadzi ani nie analizuje zachowań użytkowników ani innych danych osobowych.

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych firma Web Inclusion GmbH zawarła umowy o przetwarzanie zamówień z naszymi dostawcami usług hostingowych IONOS i BunnyWay.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych:
https://eye-able.com/datenschutz/
https://bunny.net/privacy

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Korzystamy z usług, których dostawcy znajdują się w tzw. krajach trzecich (takich jak USA). Są to kraje, których poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi obowiązującemu w Unii Europejskiej. Jeśli tak jest, a Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) dla tych krajów, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania danych. Jeżeli nie jest to możliwe, przekazywanie danych opieramy na wyjątkach Art. 49 RODO, w szczególności na Twojej wyraźnej zgodzie. Jeżeli planowane jest przekazanie danych do państwa trzeciego i nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub odpowiednich gwarancji, jest to możliwe i istnieje ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (np. tajne służby) mogą uzyskać dostęp do przekazanych danych w celu ewidencjonowania i przeanalizuj to, i że wykonalność Twoje prawa nie mogą być zagwarantowane. Jeśli uzyskasz zgodę za pośrednictwem banera cookie, zostaniesz o tym również poinformowany.

8. Linki do obecności w mediach społecznościowych łaźni cesarskich

W stopce naszego serwisu znajdziecie linki do mediów społecznościowych dotyczących łaźni cesarskich. Jeśli klikniesz na jeden z tych linków, opuścisz naszą stronę internetową i zostaniesz przekierowany do odpowiedniej witryny w mediach społecznościowych Imperial Baths. Możesz znaleźć oświadczenie o ochronie danych dotyczące obecności w mediach społecznościowych Imperial Spas tutaj.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo:

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 OROD. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach;
 • zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 OROD;
 • zgodnie z art. 17 OROD zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 OROD, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 OROD;
 • zgodnie z art. 20 OROD, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innemu administratorowi;
 • cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) OROD. Skutkuje to tym, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody oraz
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 OROD. Z reguły mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.

10. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f OROD, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 OROD, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres info@kaiserbaeder-auf-usedom.de.

Zmiana i aktualizacja niniejszej informacji o prywatności

Niniejsza informacja o ochronie danych jest obecnie ważna i ma stan na dzień 13.01.2022 stycznia XNUMX r. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania go do zmienionych przepisów prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w wyniku dalszego rozwoju naszą stronę internetową i jej zawartość.